Nagy az érdeklődés a Zöld Európa Tanoda Foglalkozások iránt

Szerző: | 2023. április. 21. | Iskolák

A kép témája a klímavédelem.

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének megbízásából éghajlatvédelemmel kapcsolatos interaktív szemléletformáló foglalkozásokat szervez a Magyar Természetvédők Szövetsége. A program 2021. májusi indulása óta közel 6500 tanuló vett rész a játékos foglalkozásokon.  A Zöld Európa Tanoda Foglalkozások ingyenesek a 7-12. évfolyamon tanuló diákok számára.

A zöld programról

Az Európai Bizottság kezdeményezésére indult program szakmai anyagait a Magyar Természetvédők Szövetsége dolgozta ki, az Európai Bizottsággal együttműködve. A program keretében játékos kvíz feladatok és szituációs gyakorlatokon keresztül ötleteket kapnak, hogy a mindennapi életükben mit tehetnek környezetünk védelméért egyéni és közösségi szinten. A környezettudatos szemléletformálás mellett a Zöld Európa Tanoda Foglalkozások a főbb éghajlatváltozással kapcsolatos Európai Uniós törekvésekkel, kihívásokkal is megismertetik a tanulókat. A gyerekek részletesen megismerhetik az Európai Unió társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi kihívásait és az azokra adható válaszok széles tárházát.

A Zöld Európa Tanoda foglalkozások tematikája

Az oktatási program tematikája azonos minden korosztálynál, azonban a kvízek és előadások tartalma igazodik a diákok életkorához és iskola típusához. Illetve az előadóknak van lehetősége választani városi és vidéki iskolásoknak kidolgozott anyagokat között is. E szempontok szerint a 90 (2×45) perces foglalkozás három, egymásra épülő tematikus elemből épül fel.

  • Limonádé kvíz: A játékos kvíz kérdések megdöbbentő és érdekes információkat rejtenek, melyek rávezetik a diákokat a környezetkárosító helyzetekre, és egyéni szintű preventív lehetőségeket is kínálnak. A kvíz időtartama kb. 20 perc.
  • Interaktív előadás: Hogyan töltsünk el egy napot környezettudatosan? Az előadás egy átlagos napon végig haladva ad a diákoknak praktikus tanácsokat mindennapi szokásaikkal kapcsolatban. Miközben megismerkednek az éghajlatvédelemmel kapcsolatos Európai Uniós törekvésekkel. Az előadás időtartama kb. 25 perc.
  • Szituációs feladat: A szervezők által biztosított háttéranyag felhasználásával a csapatok egy, a környezetvédelemmel összefüggő témában, játékos szituációt dolgoznak ki. Ezután minden csapat bemutatja a feldolgozott témát osztálytársainak. A szituációs játék időtartama kb. 45 perc.
A képen egy esőerdőben ábrázolt üveggömb látható a belsejében falevelekkel.
A foglalkozásokat interaktív módon a gyermekek előzetes tudására építve szervezik. (Fotó: 123rf)

A tematika kidolgozásában fontos szempont volt, hogy a diákok érdeklődéséhez, életkorához, mindennapjaihoz és érintettségéhez közel álló témák szerepeljenek a foglalkozásokon. Emellett a feldolgozás módja is lényeges volt számunkra. – közölte megkeresésünkre Horváth Kinga programvezető.

A program a lehetőségekhez igazodva személyes óratartással vagy online módon zajlik. A megvalósításhoz szükséges óraadókat és a tanagyagot – online megvalósítás esetén a zoom felületet és a technikai lebonyolítást is a Magyar Természetvédők Szövetsége biztosítja. A foglalkozások időpontját az iskola igényeihez igazodva a közösen határozzák meg. A foglalkozásokat a környezet- és természetvédelem területén tapasztalt, a Magyar Természetvédők Szövetsége tagszervezeteiben dolgozó pedagógusok, környezeti nevelők tartják.  Mivel a kapcsolódó tananyag sok témát érint az előadók figyelembe veszik a tanulók előzetes tudásszintjét, érdeklődési körét. Különböző szemléltető eszközök alkalmazásával segítik a foglalkozás tematikájának megértését. 

A kép két iskoláskorú gyereket ábrázol, akik könyvvel a kezükben ülnek a természetben.
A környezetvédelmi oktatási program általános és középiskolák számára is ingyen elérhető ( Fotó: Magyar Természetvédők Szövetsége)

Eredmények

Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kezdeményezés sikeresnek bizonyul. Horváth Kinga a program vezetője elmondta, hogy a foglalkozások iránt nagy érdeklődés mutatkozik. A pedagógusoktól és a diákoktól egyaránt pozitív visszajelzést kapnak.  A program közel két éve történt indulása óta országszerte 300 foglalkozáson közel 6500 tanuló vett részt.  A nagy igény miatt legfeljebb 2 foglalkozást tudnak biztosítani egy-egy intézmény számára.

„Foglalkozásaink interaktivitásra épülnek, ami a kvízben és a szituációs játékban egyértelműen megvalósul, de sajátja az előadásnak is. Ez nagyon tetszik a tanulóknak, amit a visszajelzésekben is megnyilvánul.”

Hogyan lehet jelentkezni a foglalkozásokra?

A jelentkezésre online módon, a  zoldeuropa@mtvsz.hu email címre küldött emailben van lehetőség. Jelentkezéskor az iskola nevét, címét, a kapcsolattartó tanár elérhetőségét és az osztály adatait szükséges megküldeni. Iskolánként akár több osztály jelentkezése is lehetséges azonban a túljelentkezés miatt előfordulhat, hogy egyes intézmények várólistára kerülnek.  A részvétel az iskolák számára ingyenes, minden résztvevő osztályt apró ajándékkal jutalmaznak a szervezők. 

A Zöld Európa Foglalkozásokkal kapcsolatos további információ ezen a linken és a Magyar Természetvédők Szövetségének közösségi oldalán érhető el.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.