Kazinczy Ferenc Könyvpályázat könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények részére

Szerző: | 2023. május. 24. | Iskolák

A képen egy nyitott könyv látható, amelyből színes tintafelhő robban ki

A TINTA Könyvkiadó pályázatot írt ki könyvtárak, alapítványok, oktatási intézmények és fenntartóik számára. A Kazinczy Ferenc Könyvpályázat keretében az intézmények könyveket szerezhetnek be, és a kiadó kötelezettséget vállal, hogy a pályázó által megpályázott könyvek teljes árának felét – 3,5 millió Ft-ig – támogatásként átvállalja, minden könyv esetében a készlet erejéig.

A Könyvpályázat célja

A pályázat célja a magyar könyvtárak ellátása színvonalas kiadványokkal és új, korszerű szótárakkal. A TINTA Könyvkiadó kiadványai, a könyvek, szótárak, munkafüzetek hozzájárulnak az anyanyelvi kompetencia fejlesztéséhez, segítséget nyújtanak a szabatos, helyes nyelvhasználathoz. A kétnyelvű szótárak hatékonyan támogatják az idegen nyelvek gyors elsajátítását, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését. A TINTA Könyvkiadó szótárai közül többet a Magyar Tudományos Akadémia Szótári Munkabizottsága Kiváló Magyar Szótár díjjal tüntetett ki.

Egy könyvből margaréták lógnak ki
A választható könyvek listája a www.tinta.hu oldalon is megtekinthetők (Fotó: 123rf.com)

A pályázható könyvek, szótárak listája:

 • Jókai-enciklopédia
 • Magyar nyelvtan
 • Mit jelent? Diákszótár
 • Meseszótár
 • Közmondások
 • Szinonimák
 • Nevek és napok (Reprint kiadás)
 • Márkanevek: marketing és nyelvészet határán (Újdonság)
 • A nyelvész emberközelből
 • A nyelvtudomány alapelvei
 • Angol és amerikai közmondások gyakorlókönyve (Újdonság)
 • Magyar–angol történelmi, országismereti szótár 1-2. (Újdonság)
 • Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv I.
 • Emelt szintű angol nyelvtani gyakorlókönyv II.
 • Német nyelvtani összefoglaló
 • Olasz–magyar kifejezések szótára
 • Francia társalgási zsebkönyv
 • Spanyol társalgási zsebkönyv
 • A boldogság titka
 • Gyakorlati kereszténység
 • Legyőzöm a diszlexiát!
 • Megelőzöm a számolási zavart!
 • Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára
 • Anyanyelvi felmérők a 6. évfolyam számára
 • Anyanyelvi felmérők a 7. évfolyam számára
 • Anyanyelvi felmérők a 8. évfolyam számára
 • Anyanyelvi felmérők a 9–10. évfolyam számára
 • Anyanyelvi felmérők a 11–12. évfolyam számára 
 • Nyelvművelő munkafüzet 2. (Újdonság)
 • Szókincsbővítő munkafüzet
 • Szólások és közmondások munkafüzet
 • Vajda János huszonöt legszebb verse
 • Vörösmarty Mihály huszonöt legszebb verse (Újdonság)
 • Petőfi Sándor összes költeményei (Újdonság)
 • Növények természetrajza képekben (Újdonság)
 • Magyar mythológia (Újdonság)

A pályázat részletei

 • a kedvezmény alsó és felső határa

Egy pályázó 20 ezer és 200 ezer Ft közötti támogatást igényelhet. A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a megpályázott könyvek pályázati ára eléri a 20 ezer Ft-ot.

A képen régi könyvek láthatók, amint egymás mellett sorakoznak egy polcon
A Könyvpályázat célja az intézmények könyvtárának bővítése (Fotó: 123rf.com)
 • a pályázat időtartama

A Kazinczy Ferenc könyvpályázatra 2023. május 2-től 2023. június 9-ig folyamatosan nyújtható be pályázat. A pályázat kiírója a határidőn túl beérkező pályázatokat nem fogadja el.

 • a pályázat lebonyolítása

A pályázó intézmény a pályázat kiírásában szereplő könyvek közül a pályázati adatlapon megpályázza a beszerezni kívánt kiadványokat. A kitöltött pályázati adatlapot  e-mailben kell eljuttatni a TINTA Könyvkiadónak. A pályázat kiírója folyamatosan, de legkésőbb 2023. június 30-ig elküldi a megrendelt kiadványokat az intézménynek, elhelyezve a csomagban a 15 napos fizetési határidővel kiállított átutalásos számlát. A könyvekkel együtt küldött számlát a pályázó továbbítja a pénzügyi illetékesnek. A pályázat kiírója postázási és csomagolási költséget nem számol fel.

A szerzőről:

Kisanyik Tímea
Újságíró-szerkesztő. Sokéves szakképzési területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, korábban a feladatai közé tartozott a szakmák népszerűsítése. Újságíróként elhivatottan támogatja azt a célt, hogy a szakképzéshez és a felnőttképzéshez kapcsolódó információk minél több emberhez jussanak el. Szereti a sikertörténeteket, amelyek inspirálóak mások számára, a jövő oktatásához tartozó – akár digitális – fejlesztéseket, amelyek könnyebbé tehetik a munkavégzést. Figyelemmel kíséri a magyar és nemzetközi trendeket, valamint a szakmai versenyeket, rendezvényeket.