Hatályba lépett a Szakképzés 4.0. Stratégia 2030-ig tartó cselekvési terve

Szerző: | 2023. december. 4. | Fősodor

Szófelhő a szakképzéshez kapcsolódó angol szavakból.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős szakterülete felülvizsgálta a Szakképzés 4.0 stratégiát és a kapcsolódó Cselekvési tervet, amelyet a kormány a 1499/2023. (XI. 16.) Korm. határozattal 2023.november 16-án fogadott el.

A vállalatok és a kamarák kezdeményezésére elindított Szakképzés 4.0 stratégiát 2019-ben fogadta el a kormány azzal a céllal, hogy a fiatalok olyan készségeket és kompetenciákat szerezzenek az iskolában, amelyek birtokában a negyedik ipari forradalom hatására átalakuló munkakörökben is megállják a helyüket.

A 2019-ben bevezetett Szakképzés 4.0. Stratégia három pillére

  • a karrierlehetőség
  • a vonzó környezet
  • a naprakész oktatói tudás

A mostani finomhangolásnál az EU szak- és felnőttképzésre vonatkozó elvárásai is irányadóak voltak

A Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős szakterülete a 2019-ben elfogadott Stratégia finomítását, indikátorainak felülvizsgálatát, a szakképzési törvényhez és végrehajtási rendeletéhez – többek között az azokban szereplő szakkifejezésekhez – való igazítását, beavatkozásainak aktualizálását a 2020/2021-es tanévtől bevezetett szakképzési rendszer tapasztalatainak, illetve az Európai Unió szak- és felnőttképzésre vonatkozó elvárásainak figyelembevételével végezte el.

 A szakképzés és a felnőttképzés megújítását célzó  felülvizsgált stratégia megvalósításával a kormány az alábbi kiemelt területekre fókuszál:

  • A szakképzés szerkezetében zárkózzon fel a világ élvonalához
  • 2030-ra minden 35 év alatti fiatalnak legyen legalább egy szakmája
  • A felnőttek képzése szolgálja ki a gazdaság igényeit

A módosítások az alábbi területeket érintik

  • alapkompetenciák, közülük kiemelten a szövegértési és matematikai fejlesztése,
  • tanulók és képzésben részt vevő felnőttek hátránykompenzációja – sajátos nevelési igény, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság,
  • tanulói és felnőtteknek szóló pályaorientáció és -tanácsadás,
  • az alacsony iskolai végzettségű felnőttek szakmaszerzését, képzési szintjük növelését szolgáló intézkedések.

A napokban írták alá a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló megállapodást, amelynek keretében 4,5 milliárd forintot fordítanak a hazai szakképzés fejlesztésére.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.