Csíksomlyói búcsú

Szerző: | 2023. május. 29. | Kikapcs

Mindig pünkösdkor tartják a csíksomlyói búcsút, ekkor számtalan zarándok érkezik Szűz Máriát éltetni a helyi kegytemplomhoz.

Mindig pünkösdkor tartják a csíksomlyói búcsút, ekkor számtalan zarándok érkezik Szűz Máriát éltetni a helyi kegytemplomhoz. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, Romániában, Hargita megyében.

Kiknek az ünnepe a csíksomlyói búcsú?

A középkorban hagyományosan a székely népcsoport nagy ünnepe volt a csíksomlyói búcsú, a rendszerváltást követően azonban az összmagyarság legjelentősebb keresztény   eseménye lett. Napjainkban 500-600 ezer hívő is eljön évente, legtöbben nyírfaágat tartanak a kezükben, amit Mária szimbólumként tartanak, miközben együtt imádkoznak a Szűzanyához. 

Mi az, ami minden évben a vallásgyakorlás része?

A szertartás és a körmenet. A csíksomlyói búcsúban évente tartanak a Szűzanya tiszteletére szentmisét és körmenetet. Utóbbin mindig felcsendül a Székely himnusz, valamint a „Boldogasszony anyánk” és a „Egészen szép vagy Mária” című énekek.

Mi a csíksomlyói búcsú története?

Csíksomlyó búcsújáró hely jellegét az adja meg, hogy már a XV. században virágzott a Boldogságos Szűz Mária tisztelete a székely nép körében. A környék népe, Mária-ünnepeken Somlyón gyűlt össze. IV. Jenő pápa az 1444. évi körlevelében arra buzdította a népet, hogy legyenek segítségükre a ferenceseknek a templomépítésben. A templom építését azzal indokolta a pápa, hogy „a hívek nagy sokasága szokott összejönni ájtatosságnak okából és gyakorta nem szűnik odagyülni, Máriát tisztelni”.

1567-ben aztán fordulat következett be a búcsújárásban. Ennek oka János Zsigmond, erdélyi fejedelem hitújításra tett próbálkozása volt. A plébános vezetésével azonban a helyiek fegyvert fogtak.

A gyülekező Csíksomlyón volt, pünkösd szombatján. Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak szembeszállni János Zsigmond csapataival. Győzelmet arattak, legyőzték az ellenséges sereget a Hargita Tolvaj-hágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkösd napján együtt várják a szentlélek eljövetelét. Már a 15. században maradt fent olyan írásos emlék, amely beszámol az egyik ilyen pünkösdi zarándoklatról.

A csíksomlyói búcsú ma is fontos a katolikusok számára

Pünkösdszombatra érkeznek meg a katolikus hívek a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd a szentmise után felvonulnak a két Somlyó-hegy közé. A pünkösdi búcsút és a kegyhelyet hungarikummá nyilvánította a Hungarikum Bizottság, elismerve annak egyedi, vallásos és közösségépítő jellegét.

Nem általános hungarikum

Az, hogy 2018-ban az RMDSZ felterjesztette a Hungarikum Bizottság elé a csíksomlyói búcsút, méltó elismerése a székelység több száz éves hagyományának. Azonban mivel ez a nem vallásos magyar közösséget nem érinti, így csak egy kisebb csoportra vonatkozik a jelzés, és emiatt nem általános hungarikum ez a katolikus búcsújárás.

Ha érdekel a Csíksomlyói Búcsú programja, akkor azt itt tekintheted meg.

A szerzőről:

Bodzás Szabolcs
Bodzás Szabolcs a szakmatszerzek.hu felelős szerkesztője. Elhivatott a szakmák népszerűsítésében, hisz abban, hogy a szórakozva tanulás sokkal hatékonyabb lehet a jövő tanulói számára, mint a száraz tények ismertetése. A jövő folyamatosan változik, minden megújul, de a tudás sosem veszít értékéből. Fontosnak tartja a tájékoztatást, a digitális fejlesztéseket, a naprakész információk átadását.