Újabb lépés a mesterséges intelligencia törvény elfogadásához

Szerző: | 2023. december. 13. | Fősodor

Robot a kezében egy gömbbel.

Háromnapos „maratoni” tárgyalásokat követően a Tanács elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes megállapodásra jutottak a mesterséges intelligenciára (MI) vonatkozó harmonizált szabályokról szóló javaslatról.

A mérföldkőnek számító javaslattal az MI-vel kapcsolatos beruházásokat és innovációt szeretnék ösztönözni.

A Bizottság által előterjesztett rendelettervezet célja, hogy előmozdítsa az alapvető jogokat tiszteletben tartó, biztonságos és jogszerű mesterséges intelligencia fejlesztését és az egységes piacon való elterjedését.

A rendelettervezet célja annak biztosítása, hogy az európai piacon forgalomba hozott és az EU-ban használt mesterséges intelligencia rendszerek biztonságosak legyenek és megfeleljenek az alapvető jogoknak és uniós értékek.

Ez egy történelmi vívmány, és óriási mérföldkő a jövő felé. A mai megállapodás hatékonyan foglalkozik a gyorsan fejlődő technológiai környezet kihívásaival. Sikerült egy rendkívül kényes egyensúlyt megtartanunk: az innováció és a mesterséges intelligencia elterjedésének előmozdítása Európa-szerte, polgáraink alapvető jogainak maradéktalan tiszteletben tartása mellett 

– jelentette ki az soros EU-elnökség részéről Carme Artigas, a digitalizációért és a mesterséges intelligenciáért felelős spanyol államtitkár.

Az ideiglenes MI megállapodás főbb elemei

Az eredeti bizottsági javaslathoz képest az ideiglenes megállapodás főbb új elemei a következőkben foglalhatók össze.

A nagy kockázatú  rendszerekre vonatkozó követelmények

A nagy kockázatú MI-rendszerekre vonatkozóan előírt számos követelmény pontosításra és kiigazításra került annak érdekében, hogy azok műszakilag megvalósíthatóbbak és kevésbé megterhelők legyenek az érdekelt felek számára.  Ilyenek például az adatok minőségére vagy a kkv-k által a nagy kockázatú MI-rendszereik megfelelőségének alátámasztására elkészítendő műszaki dokumentációra vonatkozó követelmények.

Általános célú MI-rendszerek

A szöveg új rendelkezésekkel egészült ki az olyan helyzetek figyelembevétele érdekében, amikor az MI-rendszerek számos különböző célra használhatók (általános célú MI), vagy amikor az általános célú MI-technológiát később integrálják egy másik, nagy kockázatú rendszerbe.

Ilyen esetekben a nagy kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó bizonyos követelmények az általános célú MI-rendszerekre is vonatkoznak. A követelményeket azonban nem kell közvetlenül alkalmazni: az általános célú MI-rendszerek tekintetében való alkalmazásukat egy konzultáción és részletes hatásvizsgálaton alapuló végrehajtási jogi aktus határozná meg, figyelembe véve e rendszerek és a kapcsolódó értéklánc sajátos jellemzőit, a műszaki megvalósíthatóságot, valamint a piaci és technológiai fejleményeket.

Hatály és a bűnüldöző hatóságokra vonatkozó rendelkezések

A szöveg kifejezetten hivatkozik a nemzetbiztonsági, a védelmi és a katonai céloknak a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály hatálya alóli kizárására. Azt is egyértelműsíti, hogy a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály nem alkalmazandó a kizárólag kutatás-fejlesztésre használt MI-rendszerekre és azok kimeneteire, valamint a mesterséges intelligenciát nem szakmai célokra használó személyek kötelezettségeire, amelyek – az átláthatósági kötelezettségek kivételével – nem tartoznának a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály hatálya alá.

Büntetések

A mesterséges intelligencia törvény megsértéséért kiszabott bírságot a jogsértő vállalat előző pénzügyi év globális éves forgalmának százalékában vagy előre meghatározott összegben határozták meg, attól függően, hogy melyik a magasabb. Ez 35 millió euró vagy 7 százalék lenne a tiltott mesterségesintelligencia-alkalmazások megsértése esetén, 15 millió euró vagy 3 százalék a mesterségesintelligencia-törvényben foglalt kötelezettségek megsértése esetén, és 7,5 millió euró vagy 1,5 százalék helytelen információszolgáltatás esetén.

Következő lépések

A mai ideiglenes megállapodást követően a következő hetekben technikai szinten folytatódik a munka az új rendelet részleteinek véglegesítésére. Az elnökség a munka befejezése után jóváhagyásra benyújtja a kompromisszumos szöveget a tagállamok képviselőinek. A teljes szöveget mindkét intézménynek meg kell erősítenie, és jogi-nyelvészeti felülvizsgálaton kell átesni, mielőtt a társjogalkotók hivatalosan elfogadják.

Háttér-információ

A 2021 áprilisában előterjesztett bizottsági javaslat kulcsfontosságú eleme az EU azon politikájának, amely az alapvető jogokat tiszteletben tartó biztonságos és törvényes mesterséges intelligencia egységes piacon történő kifejlesztését és elterjedését támogatja.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.