Nyári gyakorlat teljesítése a szakképzésben

Szerző: | 2023. június. 29. | Iskolák

táblára írt gyakorlati idő feliratot illusztrál a grafika

Június 15-én lezárult az idei tanév, de nem minden diák örülhetett az utolsó kicsöngetésnek. A szakképzésben tanulóknak, a szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítéséig várniuk kell a vakációig. De mit is jelent pontosan a nyári gyakorlat a szakmát tanuló diákok számára? Cikkükben ezt szeretnénk bemutatni.

Mindenkinek kötelező a nyári gyakorlat teljesítése?

A szakképző intézményekben az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Ezután kezdődik a szakmát tanuló diákok szakirányú oktatása. A szakirányú oktatás egyik kiemelt célja, a tanult szakma elsajátításához szükséges készségek és ismeretek gyakorlati keretek között történő oktatása. 

A szakképzésről szóló törvény különbséget tesz a szakképző intézményben történő szakirányú oktatás, valamint a duális képzőhelyen végzett, szakképzési munkaszerződéssel történő szakirányú oktatás megszervezése között. 

A kötelező nyári gyakorlatra vonatkozóan nincs központi előírás, annak tartalommal való feltöltése a szakképző intézmény és a képzőhely közös feladata. A teljesítésre vonatkozó feltételeket az intézmény szakmai programja vagy a duális képzőhely szakképző intézménnyel közösen készített képzési programja határozza meg. 

Ha a szakképző intézmény szakmai programja az ágazati alapoktatást követően nyári gyakorlat teljesítését írja elő, azt a szakképző intézménynek kell megszerveznie az ágazati alapvizsgát nem teljesítető tanulók számára.

szerződéskötést illusztrál a kép
Az adott évfolyam eredményes teljesítése után a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése. (Fotó:123rf)

Minden szakmában azonos óraszámú szakmai gyakorlatot kell teljesíteni?

Az egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama, szakmánkként és képzési típusonként is eltér. Egy-egy adott szakma esetében eltérő óraszámú gyakorlati óraszámot határoz meg a szakmai oktatást szabályozó képzési és kimeneti követelmények leírása.  Pl. az ács szakma esetében az egybefüggő szakmai gyakorlat előírt időtartama a 3 éves szakképző iskolai oktatásban 140 óra, míg a kétéves érettségire épülő képzés esetén 160 óra. 

Hogyan és mikor teljesíthető a nyári gyakorlat?

A nyári gyakorlat teljesítése optimális esetben a MKIK által nyilvántartott duális képző vállalatoknál történik. Ha a szülő és a diák szeretne gyakorlati helyet keresni a Kamara által kezelt nyilvántartás nyújt segítséget. A gyakorlati képzésre jogosult vállalkozásokra ezen a linken lehet rákeresni.

A kiválasztott munkahely és a tanuló között a gyakorlat idejére szóló szerződést kell kötni. A nyári szakmai gyakorlat kizárólag a Kamara által aláírt szakképzési munkaszerződéssel kezdhető meg, amely a tanuló és a duális képzőhely között jön létre.

Azok a tanulók, akik 2020 május 31 -e előtt kezdték meg tanulmányaikat tanulószerződéssel, míg a tanulmányaikat 2020. szeptemberben megkezdő tanulókkal szakképzési munkaszerződést köt a duális képzőhely. Technikumban kettő, szakképző iskolában egy év ágazati alapoktatást követően, amennyiben az ágazati alapvizsgát eredményesen teljesítették a tanulók.

 A tanulókkal már megkötött, hatályos tanulószerződések nem alakulnak át munkaszerződéssé. A kifutó rendszerben tanulók a gyakorlati képzésben a korábban hatályos jogszabályok szerint, tanulószerződéssel vesznek részt.

Amennyiben a tanulónak és a szülőnek nem sikerül gyakorlati helyet találni, akkor az iskolával kapcsolatban álló gazdálkodóknál szervezett munkahelyen, vagy az iskolai tanműhelyben kell a gyakorlatot elvégezni.

szerződéskötést illusztrál a grafika
A gyakorlati képzés dokumentumai az Internet alapú Szakképzési Integrált Információs Rendszer (ISZIIR) felületéről is letölthető, amely a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési feladatait támogató online rendszer. (Fotó:123rf)

A szakképzési munkaszerződés

A szerződés a szakirányú oktatás egészére vagy átkötés esetén a hátralévő részére köthető. Ezenkívül évente egy alkalommal van lehetőség rövidebb időre, minimum 4, maximum 12 hét egybefüggő időszakra is szerződni. Törvényes képviselővel együtt már a 15. életévét betöltött tanulók is jogosultak szakképzési munkaszerződést kötni. További előírás a tanulókra nézve az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeknek való megfelelés.

A szakképzési munkaszerződés megkötését megelőzően lehetőség van szakképzési előszerződés kötésére is, mellyel a felek a későbbi szakképzési munkaszerződés kötésére vonatkozóan vállalnak írásos kötelezettséget. Az előszerződéssel rendelkező tanulót a szakképző intézménybe történő felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni.

A szerződés időtartama alatt a tanulók társadalombiztosítási szempontból biztosítottak lesznek, továbbá ez az időtartam beleszámít a nyugellátáshoz szükséges szolgálati időbe is. A szakképzési munkaszerződésben a duális képző és tanuló alapadatai mellett a felek szakirányú oktatáshoz kapcsolódó kötelezettségvállalásait és jogait is bele kell foglalni.

Szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér és egyéb juttatások illetik meg. A munkabér mértéke a szerződő felek megállapodása szerint 100 ezer és 168 ezer forint között lehet. 

A nyári gyakorlat adminisztrálása

A gyakorlaton résztvevő diáknak foglalkozási naplóban kell vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését.

A nyitólapon

  • a tanuló neve és osztálya,
  • a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint
  • a munkahely adatai, a tanulóval foglalkozó személy neve és elérhetősége kell, hogy szerepeljen.

A foglalkozási naplóban rögzíteni kell a napi elvégzett feladatokat a gyakorlatot irányító személy pedig a gyakorlat végén igazolja és értékeli azt.

Következményekkel jár a gyakorlat nem teljesítése?

Legkésőbb augusztus 31-ig kell befejezni az összefüggő szakmai gyakorlatot és a teljesítésről szóló aláírt, lepecsételt igazolólapot az osztályfőnöknek szükséges leadni, aki továbbítja az iskola titkárságnak.

 Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette ezért magasabb évfolyamra nem léphet. Az igazolatlan hiányzás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő öt százalékát.

Az év végi bizonyítványba a tanítási év végén nem kerül még bele az egybefüggő gyakorlat, hiszen arra a szorgalmi időszakon kívül kerül sor, így az átlagba sem tudna beleszámítani. Az osztályzattal történő értékelését egyébként sem előírás. Általában a teljesítette/nem teljesítette vagy megfelelt/nem felelt meg, és kritériumai szerint történik a gyakorlat minősítése az intézmény szakmai programjában vagy a duális képzőhely szakképző intézménnyel közösen készített képzési programjában foglaltak szerint.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.