Október 16-án kezdődnek az őszi érettségi vizsgák

Szerző: | 2023. október. 11. | Iskolák

final exam festett felirat órával

Közel 200 intézményben több, mint 20 ezren vágnak neki az őszi érettségi vizsgáknak. Hétfőn a magyar nyelv és irodalom, a magyar, mint idegen nyelv és a földrajz írásbelikkel kezdődnek a 2023/2024-es tanév őszi érettségi vizsgái. Informatikából utoljára tehetnek érettségi vizsgát a tanulók.

 A vizsgákat az Oktatási Hivatal (OH) által kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik meg. A jelentkezési adatok alapján az idén ősszel 193 intézményben várhatóan 20524 tanuló érettségizik, míg a lebonyolításban 247 érettségi vizsgabizottság működik közre – közölte az OH.

A legtöbben előrehozott érettségi vizsgát tesznek

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni.

Az előrehozott (47,3 százalék) és a szintemelő (24,6 százalék) vizsgák aránya a legnagyobb. Az őszi vizsgaidőszakban a tanulók 12,7 százaléka javító vizsgára jelentkezett.  Rendes vizsgát 7,6 százalék, ismétlő vizsgát pedig a tanulók 4,9 százaléka tesz az idei tanév őszi érettségi vizsgaidőszakában.

Az OH által közölt adatok alapján a kiegészítő és pótló vizsgára jelentkezők aránya a legkevesebb. Míg az előbbire a jelentkezők 1,7 százaléka, utóbbira a vizsgára készülők 1,1 százaléka jelentkezett.

Novemberig tart az őszi érettségi vizsgaidőszak

Mint arról korábban beszámoltunk az idei tanév rendjét szabályozó rendelet alapján a közép és emelt szintű írásbeli vizsgákat október 16. és október 27., az emelt szintű szóbeliket november 9. és 13., a középszintű szóbeliket pedig november 20. és 24. között tartják.

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű írásbeli érettségi vizsgaKözépszintű írásbeli érettségi vizsga
nemzetiségi nyelv és irodalomnemzetiségi nyelv és irodalomoktóber 13., 8.00
magyar nyelv és irodalommagyar nyelv és irodalom, magyar, mint idegen nyelvoktóber 16., 8.00
földrajzföldrajzoktóber 16., 14.00
matematikamatematikaoktóber 17., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 17., 14.00
történelemtörténelemoktóber 18., 8.00
francia nyelvfrancia nyelvoktóber 18., 14.00
angol nyelvangol nyelvoktóber 19., 8.00
kémia, gazdasági ismeretek, honvédelmi alapismeretekkémia, honvédelmi alapismeretek, természettudomány, pszichológiaoktóber 19., 14.00
ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúraágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak, vizuális kultúraoktóber 20., 8.00
filozófiafilozófiaoktóber 20., 14.00
német nyelvnémet nyelvoktóber 24., 8.00
belügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeretbelügyi rendészeti ismeretek, dráma, mozgóképkultúra és médiaismeretoktóber 24., 14.00
informatika, digitális kultúrainformatika, digitális kultúraoktóber 25., 8.00
orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvekorosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvekoktóber 25., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv október 26., 8.00
biológia, közigazgatási ismeretek, társadalomismeretbiológiaoktóber 26., 14.00
spanyol nyelvspanyol nyelvoktóber 27., 8.00
fizika, ének-zenefizika, ének-zene, művészettörténet október 27., 14.00
2023. évi, őszi érettségi írásbeli vizsgák időpontjai a 2023/2024 tanév rendjére vonatkozó jogszabálytervezet 1. sz. melléklete alapján

Az érettségizők várhatóan több mint 23 200 vizsgát tesznek: mintegy 10500-at emelt, 12700-at pedig középszinten. A jelentkezők választásai alapján ebben a vizsgaidőszakban – az idegen nyelven is teljesíthető vizsgatárgyakat (például történelem, matematika) külön számolva – középszintű érettségit 109, emelt szintűt pedig 76 tantárgyból tesznek majd.

A jövő évtől átalakul az érettségi

 A Hivatal honlapján megjelenő közleményében arra is emlékeztetett: ez az utolsó érettségi vizsgaidőszak, amikor még a korábbi vizsgakövetelmények szerint vizsgázhatnak a jelentkezők. 2024. január 1-je után már az új követelmények szerint lehet érettségi vizsgát tenni. Ez utóbbi alól kivételt képez az ágazati, ágazaton belüli specializációs vizsgáknak egy szűk köre – írták a közleményben.

Most lesz az utolsó informatikai érettségi

Az informatika vizsgatárgy megszűnése miatt, utoljára az idei őszi vizsgaidőszakban, október 25-én lehet érettségi vizsgát tenni ebből a tárgyból. Emelt és- középszinten is. Annak, akinek nem sikerül eredményes vizsgát tenni októberben, javító vagy pótló vizsgát sem tehet jövőre, még abban az esetben sem, ha a vizsgázót a vizsgabizottság a vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára utasította.

Jövőre már digitális kultúra tárgyból vizsgáznak az érettségizők

Ha érdekel, hogyan változnak a következő évben az érettségi vizsgakövetelmények, olvasd el a kapcsolódó cikket.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.