Pályázat fiatal agrár szakembereknek, mezőgazdasági nagydíj elnyerésére

Szerző: | 2023. szeptember. 1. | Mi leszek?

fiatal mezőgazdasági szakemner egy fóliasátorban, epertermesztés közben.

Az Agrárminisztérium fiatal őstermelők, mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok tagjai számára hirdetett pályázatot. A tárca 2023. szeptember 15-ig várja a mezőgazdasági nagydíj elnyerésére beküldött pályázatokat.

Az Agrárminisztérium felhívásának célja, a fenntarthatóságra és innovációkra nyitott fiatal agrárszakember munkájának elismerése. A mezőgazdasági nagydíj odaítélésével olyan fiatal agrár szakembert szeretnének támogatni, aki munkája során a környezetvédelem, a körforgásos gazdaság, a vegyszercsökkentés, a biodiverzitás megőrzésére irányuló innovatív eljárásokat aktívan keresi és használja.

A mezőgazdasági nagydíj elnyerésére kiírt pályázat háttere

A közös agrárpolitika (KAP) egyik kiemelt eleme a környezeti fenntarthatóság elérése, amely a környezetvédelemre, a vidéki tájkép és biodiverzitás megőrzésére, a vegyszerhasználat csökkentésére és a környezetkímélő technológiák alkalmazásának támogatására is kiterjed. Ennek a célnak az elérése érdekében az agrárium fejlesztéseinek a fenntartható fejlődést szolgáló megoldások felé kell mozdulnia.

A pályázat szakmai szempontjai

  • A pályázó bemutatkozása (életkor, képzettség, elérhetőség)
  • A pályázó tevékenységének rövid bemutatása (szakterület ágazati szinten, adott cégnél betöltött munkakör, piaci pozíció, K+F partnerei, nemzetközi tapasztalat stb.)
  • Elért eredmények (korábbi munkafolyamatok megújítása, hatékonyságának növelése, termék/szolgáltatás/rendszer/technológia felhasználói köre és módja, eladásából származó gazdasági haszon, eredetiség, hozzáadott érték, szabadalom, minősítés megjelölése, ha van, stb.)
  • Jövőbeni tervek (cég/termék fejlesztési irányai, elképzelései, jövőbeni célkitűzések)
  • Referenciák (nemzeti, nemzetközi elismertség, gyakorlati, vagy tudományos területen elért eredmények)

Ki pályázhat a mezőgazdasági nagydíj elnyerésére?

  • őstermelő, illetve őstermelők családi gazdaságának tagja
  • mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozó
  • mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaság tagja

Milyen feltételeknek kell megfelelni?

  • A pályázat terjedelme nem haladhatja meg a 15 oldalt (A4, Times New Roman 13).
  • A pályázatot a pályázati adatlapon, elektronikusan „pdf” formátumban kell benyújtani az Agrárminisztérium, Agrármodernizációs Főosztály részére az agmf@am.gov.hu elektronikus levélcímen, „Mezőgazdasági Nagydíj – Fiatal agrárszakember” elnevezéssel.

 Pályázat beérkezésének ideje: 2023. szeptember 15.

A pályázati kiírás a linkre kattintva érhető el.

Ha vonz a mezőgazdaság és jó műszaki érzékkel rendekezel érdekes lehet számodra a mezőgazdasági gépész szakma. Ebben a szakmában dolgozók a mezőgazdasági termeléshez használt gépi munkákat végzik. Pontosan milyen feladatai vannak, milyen kompetenciák szükségesek a linkre kattintva megtudhatod.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.

Promó

Promó