Dobbantó – felső korhatár nélkül lehet jelentkezni a programba

Szerző: | 2023. szeptember. 5. | Fősodor

Sárga záróvonalon sétáló ember lába az úton.

A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet módosításai a rugalmas tanulási utat kínáló Dobbantó programot is érintették. A korábbi szabályozástól eltérően már nem csak a tizenhatodik, hanem a tizenötödik életév betöltésétől lehet jelentkezni a Dobbantó programba, felső korhatár nélkül. A módosításnak köszönhetően a Dobbantó programban és Műhelyiskolában tanulók a szakképző iskolai ágazati alapoktatásban járó ösztöndíj összegével megegyező összegű ösztöndíjat kapnak. 

A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése a szakképzési rendszer egyik kiemelt célja, amelynek megvalósulását alternatív tanulási formák támogatják. 

Korábban mi is bemutattuk, hogy a 2020-ban átalakított szakképzési rendszer milyen lehetőségeket kínál a végzettség nélküli iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók számára. A fiatalok képzési rendszerben tartását, szakma vagy részszakma szerzést az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola támogatja.

Annak ellenére, hogy ezeknek a képzési programoknak más a célcsoportja, tartalma és a kimenete is eltérő, a fejlesztési célok és módszerek azonosak.

Az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola céljai

  • alapkompetenciák fejlesztése
  • a végzettség nélküli iskolaelhagyás veszélyének kitett diákok szakmai oktatásba történő belépésének megalapozása
  • területileg fókuszált, okokra koncentráló, célirányos programok kidolgozása

A rugalmas tanulási lehetőségeket kínáló programokhoz kitűzött célok elérését csapatmunkára épülő élményalapú oktatás segíti. A középpontban a tanulók sajátosságaihoz igazodó egyénre szabott fejlesztése áll, amelynek minősítése új szemléletű értékeléssel történik. A projektszemlélet kiemelt szerephez jut, mind az orientációs évfolyam, a dobbantó program és a műhelyiskola programjaiban.

Kiknek ajánlott a Dobbantó program?

A program a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, általános iskolai végzettséggel nem rendelkező, 15. életévüket betöltött fiatalok szakmatanulásához szükséges alapkompetencia-fejlesztését célozza meg. 

A tanulók egyéni adottságaihoz igazodva, speciális pedagógiai módszerek alkalmazásával készíti fel a Dobbantó programba résztvevő fiatalokat a műhelyiskolába való belépésre, amelynek elvégzésével alapfokú végzettséget és részszakmát szerezhetnek. 

A Dobbantó programban tanulói jogviszonyban résztvevők  szakképzési ösztöndíjra jogosultak.

Ez is érdekelhet. Olvastad már? Szeptemberben még lehet jelentkezni az Útravaló ösztöndíj programba, amely a továbbtanulásban, a szakmaszerzésben, az érettségi, valamint a diploma megszerzésében is segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.