Akik egy szebb jövőért dolgoznak: a környezetvédelem és vízügy ágazat szakmái

Szerző: | 2024. március. 22. | Mi leszek?

Márciusban kiemelt szerepet kap a környezettudatosság. A hónap elején az energiatakarékosság világnapját, ma pedig a víz világnapját ünnepeljük. Ebből az alkalomból gyűjtöttük össze a környezetvédelem és vízügy ágazat szakmáit, hogy mindenki, aki számára fontos a környezetvédelem, megismerkedhessen velük. 

Környezetvédelem és vízügy ágazat

A Környezetvédelmi törvény értelmében a környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összességét jelenti, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. 

Környezetünk védelme, és a természeti erőforrásokhoz való gondos, felelősségteljes hozzáállás biztosítja az egész emberiség jövőjét. Ha te is elhivatott vagy a környezetvédelem iránt, és szeretnél hozzájárulni ahhoz, hogy egy szebb, egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk, érdemes megismerkedned a környezetvédelem és vízügy ágazat szakmáival. 

A környezetvédelem és vízügy ágazat technikumi képzései:

 • Vízügyi technikus: A vízügyi technikus Magyarország vizeinek védelmében, és a vízgazdálkodás folyamataiban vesz részt. Elvégzi a vízrajzi, hidrometeorológiai méréseket, laboratóriumi módszerekkel vizsgálja a vizet.  Kiemelt szerepet vállal a vízközművek tervezésében, létesítésében, üzemeltetésében és fejlesztésében. Részt vesz vízminőségi vizsgálatokban is, ezzel ellenőrizve, hogy valóban hatékonyak-e a folyamatok. 
  A vízügyi technikus szakma olyan fiatalok számára ajánlott, akik tevékenyen szeretnének részt venni a környezetvédelemben, érdeklődnek a vízzel való gazdálkodás és a vízkárok megelőzése és elhárítása iránt. A képzés során választható szakmairányok: területi vízgazdálkodó szakmairány, települési vízgazdálkodó szakmairány, vízgépészet szakmairány.
 • Környezetvédelmi technikus: A környezetvédelmi technikus munkáját laboratóriumban és terepen végzi. Az ő felelőssége a környezetszennyező anyagok és egészségkárosító tényezők mérésével pontos adatokat nyújtani, hogy azok alapján hatékony intézkedéseket lehessen hozni a környezetvédelem terén. Emellett a környezetvédelmi technikusnak feladata a védett fajok jelenlétének vizsgálata és a természeti értékek felmérése, ami kulcsfontosságú az ökológiai egyensúly fenntartásában. 
  A környezetvédelmi technikus szakma olyan fiataloknak ajánlott, akik érdeklődnek a környezetvédelem iránt, és szeretnék aktívan részt venni a természeti értékek megóvásában. A képzés során választható szakmairányok: természetvédelem szakmairány, hulladékhasznosító és -feldolgozó szakmairány, környezetvédelem szakmairány, igazgatás szakmairány.
A vízügyi technikus Magyarország vizeinek védelmében, és a vízgazdálkodás folyamataiban vesz részt. Elvégzi a vízrajzi és hidrometeorológiai méréseket, laboratóriumi módszerekkel vizsgálja a vizet, valamint részt vesz a vízminőségi vizsgálatokban is. (Fotó: 123RF)

Az ágazat szakképző iskolai képzései:

 • Vízügyi munkatárs: A vízügyi munkatárs a területi és a települési vízgazdálkodás területén lát el feladatokat. Munkáját a vízügyi technikusok és mérnökök irányítása mellett végzi. Ár- és belvíz védelemmel összefüggő munkálatokban vesz részt, az elöntött területeken kárfelmérést, helyreállítási munkálatokat végez. Emellett részt vesz a vízrajzi és hidrometeorológiai mérések dokumentálásában, hozzáértéssel kezeli a vízi munkáknál alkalmazott gépeket és berendezéseket, és képes egyszerű csőszereléseket is elvégezni. 
  A vízügyi munkatárs szakma szakma olyan fiatalok számára ajánlott, akik szeretnének tenni valamit a környezetük védelméért, és érdeklődnek a vízrajz, a belvizek és árvizek, valamint a munkagépek, műszaki eszközök iránt.
 • Hulladékfeldolgozó munkatárs: A hulladékfeldolgozó munkatárs a termelési- és települési hulladékok szakszerű begyűjtésével, tárolásával, valamint a tároló telepek eszközeinek, berendezéseinek üzemeltetésével foglalkozik. Feladatát elláthatja terepen és üzemi körülmények között is, munkája során rakodási, szállítási, válogatási, kezelési, és másodnyersanyag előállítási feladatokat végez. 
  A hulladékfeldolgozó munkatárs szakma olyan fiatalok számára ajánlott, akik elhivatottak a környezetvédelem iránt, és akik számára fontos, hogy  jövőben egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább világban éljünk.

A szerzőről:

Szakmát Szerzek
A Szakmát Szerzek! szerkesztőségének célja a hazai szakképzés presztizsének valós erősítése, például sikertörténetekkel, tudományos elemzésekkel a témában. A weboldalon helyet kapnak a szakképzést érintő aktualitások, hírek, valamint a friss kutatási eredmények ismertetései, munkaerőpiaci adatok egyaránt.