Szeptembertől emelt ösztöndíj és ingyenes étkezés jár a honvéd kadétoknak

Szerző: | 2023. augusztus. 24. | Iskolák

katonai hátizsák a réten

A kormány magasabb ösztöndíjat és ingyenes étkezést biztosít a honvédelemi tárca irányítása alá tartozó köznevelési és szakképző intézményekben tanulóknak. A 2023. szeptember elsejétől hatályos rendelet szerint a honvéd kadétokok a kilencedik évfolyam második felétől, tanulmányi eredményük alapján havi 16-67 ezer forint ösztöndíjat és napi háromszori ingyenes étkezést kapnak. Az ösztöndíj különbözetet február 1-ig visszamenőlegesen egy összegben is megkapják majd a tanulók.

Mit kell tudni a honvéd kadét képzési programokról

A program három kategória szerint különbözteti meg a képzéseket.

  • közismereti képzés
  • honvéd kadét szakképzés
  • honvéd középiskola és kollégium

A különböző kadét programok keretében a Magyar Honvédség munkáját, szervezetét és szolgálati formáit ismerik meg a tanulók. Választható tárgyként lehetőség van honvédelmi alapismeretekből érettségizni, amely könnyebb bejutást biztosít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző-, Rendészettudományi-, valamint Államtudományok és Nemzetközi tanulmányok karok alapszakjaira.

katonák
A honvéd kadét közismereti képzés során a diákok honvédelmi alapismeretek közismereti tantárgyat tanulnak heti 1-2 órában, amelyen megismerkedhetnek azzal, hogy milyen honvédelmi feladatai vannak a magyar állampolgároknak és azzal is, hogy mit tesz a Magyar Honvédség a haza védelméért. (Fotó:123rf)

A program első szintje a közismereti képzés

A képzés során heti 1-2 órában a tanulók honvédelmi alapismereteket tanulnak, amelyen a különböző honvédelmi feladatokkal ismerkedhetnek meg. Eközben számos, a mindennapi életben is használható tudásra is szert tesznek. Ilyen például az elsősegélynyújtás, a terepen való tájékozódás, a táborozási ismeretek az önvédelem.

A program második szintje a szakképzés

Az ötéves technikumi képzésben az első két év a honvédelm ágazati alapoktatás jegyében zajlik, amely az ágazati alapvizsgával zárul. 11. évfolyamtól folytatódik a képzés második része, amelynek keretében a választott szakmairány szerinti szakmai oktatásban részesülnek a diákok.

Amennyiben a 12. évfolyam végén a kadét úgy dönt, hogy a pályáját a technikum befejezését követően katonakét folytatja tovább, akkor az utolsó évben a Magyar Honvédség egyik szervezeténél, duális képzésben fejezheti be a technikumot.

Ennek a képzésnek keretében a 12. évfolyam végén legfeljebb három kötelező közismereti vizsgatárgyból, magyar, történelem, matematika vagy idegen nyelv előrehozott érettségi vizsgát lehet tenni. A képzés utolsó évében, lehetőség van a negyedik közismereti vizsgatárgyból érettségizni és a technikusi vizsgát tenni.

A technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi vizsgatárgy, amely emelt szintű érettséginek felel meg. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt is kapnak a képzés résztvevői: az érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet.

A képzést sikeresen befejezők a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karára jelentkezéskor többletpontra jogosultak és az altisztképzés választásakor is előnyt élvezhetnek.

A harmadik szint: a középiskola és kollégium

Ez a képzési forma az ország négy városában biztosít lehetőséget arra, hogy a hétköznapjait az itt tanuló kadétok hasonlóan éljék, mint a katonák. A bentlakásos iskolában a tanórákon, a gyakorlati foglalkozásokon és a kollégiumban is ismereteket szerezhetnek a honvédelemről és a Magyar Honvédségről. A felvételi eljárás során a jelentkezők választhatnak, hogy gimnáziumi, vagy technikumi osztályba szeretnének tanulni.

Akit a honvéd kadét képzések közül ez érdekel a képzést biztosító intézményről és négy tagintézményéről a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium honlapján talál bővebb információt.

A képzések keretében a tanórai elfoglaltságot szabadidős programok egészítik ki, amelyek iskolánként eltérnek. A szabadidős programok kettős cél szolgálnak.

Egyrészt segítik az elméletben tanultak gyakorlását, másrészt a diákok számos olyan programon vehetnek részt amelyekre csak a kadétok járhatnak. Ilyen például sportlövészet, küzdősportok, hagyományőrzés, hadisírgondozás, ejtőernyőzés.

üvegben fémpénzek
A honvéd kadét programhoz kapcsolódó jogszabály módosítás már megjelent a Magyar Közlönyben, 2023. szeptember első napján lép hatályba. (Fotó:123rf)

Ki jogosult a honvéd kadét ösztöndíjra?

Az ösztöndíj alanyi jogon jár, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

  •  magyar állampolgár
  • a Honvéd Kadét Program partneriskola 9-12. évfolyamán nappali tagozaton tanul
  • gimnáziumban honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanul, vagy
  • honvéd kadét szakképzésben vesz rész vagy
  • technikum 9-10. évfolyamán honvédelmi témájú szakkörre jár vagy
  • technikum 11-12. évfolyamán honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanul

Az ösztöndíj összege a tanulmányi eredménytől és a képzési szinttől is függ

A kadétoknak járó ösztöndíj mértékét jogszabály határozza meg. Havi mértéke a mindenkori minimálbér 5-29 százaléka. A tanulmányi átlag függvényében 2023-ban minimum 11 600 maximum 67 280 forint. Az ösztöndíj támogatás tíz hónapra jár. További információ az ösztöndíjak mértékéről itt olvasható.

Ez is érdekelhet. A fegyverműszerész technikus, a fegyvergyártó szaktechnikus és a fegyveroptikai szaktechnikus szakmák bemutatása.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.