Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bemutatása

Szerző: | 2023. szeptember. 18. | Fősodor

Az EU zászló sárga csillagait kicsi makett emberkék emelik le a zászlóról

Európa gazdasági versenyképességének fenntartása érdekében több szakmai területen is találhatunk olyan szervezeteket az Európai Unión belül, amelyeket a tagállamok egységes álláspontjainak kialakítására és javaslatok megfogalmazására hoztak létre. Ilyen az Európai Szakképzésfejlesztési Központ is, rövidebb nevén a Cedefop.

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ bemutatása

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ feladata, hogy tagállami szintű szakképzési adatokkal lássa el a döntéshozó szervezeteket. Ezzel támogatja az uniós intézkedések minél hatékonyabb meghozatalát, így képesek a döntéshozók olyan egységes szabályokat kialakítani, amely minden nemzet érdekét szolgálja. A szervezet gyűjti a már tesztelt és sikeres jógyakorlatokat, a nemzeti szintű adatokat. Összességében egy olyan decentralizált szervezet, amely közös fórumot kínál a szakpolitikai döntéshozóknak, a munkáltatói szervezeteknek és a szakszervezeteknek, az oktatási és képzési intézményeknek, a pedagógusoknak és a képzésszervezőknek, valamint a szakképzési programok különböző korosztályú résztvevőinek. Egy egységes tudásbázis, amelynek kiemelt szerepe van az uniós szakképzési politikák kidolgozásában és megvalósításában.

A képen az EU térképe látható, rajta egy karikában egy csavarkulcs
A szervezet célja a szakkképzést érintő tagállami szintű adatok gyűjtése és azok összegzése (Fotó: 123rf.com)

Fontos, hogy a Cedefop nem csak oktatási, szakképzési adatokat gyűjt, hanem figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci trendeket, a munkáltatói és a munkavállalói szervezeteket, felméri azt, hogy a piac milyen igényeket támaszt az oktatás irányába.  Ennek köszönhető, hogy a képzési kínálat illeszkedni tud a munkaerő-piaci igényekhez.

Korábban már készítettünk egy összefoglalót a digitális és a zöld fejlesztések hatására kialakuló új TOP szakmáról, amit itt találhatsz meg.

A Cedefop feladatai

A Cedefop tehát egy közös tudásbázis, egy ideális szellemi piactér, ahol a szervezetek megoszthatják egymással az elképzeléseiket, és a rendelkezésükre bocsátott adatok alapján döntéseket hozhatnak, hogyan lehet a legjobban előmozdítani a szakképzés ügyét az unión belül. 

Összefoglalva az Európai Szakképzésfejlesztési Központ:

  • Támogatja a döntéshozókat a minél hasznosabb szakképzési, szakmapolitikai döntések meghozatalában, bevezetésében.
  • Segíti a fiatalokat a tanulmányok után a munkaerőpiaci részvételben.
  • Támogatja az iskolaelhagyókat abban, hogy visszatérjenek az oktatás világába, és sikeresen szakmát tanulhassanak. 
  • Lehetőségeket biztosít azoknak a felnőtteknek, akik szeretnék átképezni magukat az új munkaerőpiaci elvárások alapján.
  • Pályaorientációs fejlesztéseket támogat a rendelkezésre álló munkaerőpiaci adatok és igények alapján.
  • Segíti azokat a felnőtteket, akik szeretnének a szakmájukban érvényesülni egy másik európai uniós tagállamban.
  • Részt vesz a gyakorlati képzés rendszerének reformjaiban.
Egy tanműhelyben csiszolási folyamatot ábrázol a kép
A Cedefop foglalkozik a munkaerő-piaci igények alapján jelentkező szakmai átképzések koordinálásával is (Fotó: 123rf.com)

Az Európa 2020 stratégia megalkotása is a Cedefop adatai alapján történt. A stratégia kimondja, hogy a tudás és az innováció kettőse támogatja legjobban a fenntartható, európai gazdasági növekedést, de ennek célkitűzése a lakosság 75 százalékának foglalkoztatása. A foglalkoztatottság azonban jelentősen függ a szaktudástól is, épp emiatt olyan jelentős a szakképzés szerepe.

Az alacsonyan képzett, esetleg képesítés nélküli emberek jelentős része munkanélküliként végzi, amit csak a jobb képesítéssel, a folyamatos szakmai fejlődéssel, azaz az egész életen át tartó tanulással lehet kiküszöbölni. Sajnos napjainkban a tagállamokban közel 75 millió embernek, az aktív népesség közel egyharmadának alacsony a képesítése, vagy egyáltalán nincs is szakmája. Emellett a fiatalok közel 15 százaléka iskolaelhagyó, tehát szakmai végzettség nélkül hagyja el a szakképzés iskolarendszerét. A Cedefop azért végzi munkáját, hogy ezek a mutatók jelentősen javuljanak és a lakosság minél nagyobb százaléka kapjon piacképes szakmát, mert ezzel lehet fenntartani Európa gazdasági fejlődését, versenyképességét.

A képen egy iránytű mutat a munka szóra, az iránytűn egy EU zászlóval ellátott kék gömb van
A Cedefop egyfajta összekötő híd a szakképzés, az oktatás és a munka világa között (Fotó: 123rf.com)

Ha szívesen olvasnál a Cedefop által készített elemzésekről ajánljuk ezeket a cikkeket.

A szerzőről:

Kisanyik Tímea
Újságíró-szerkesztő. Sokéves szakképzési területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, korábban a feladatai közé tartozott a szakmák népszerűsítése. Újságíróként elhivatottan támogatja azt a célt, hogy a szakképzéshez és a felnőttképzéshez kapcsolódó információk minél több emberhez jussanak el. Szereti a sikertörténeteket, amelyek inspirálóak mások számára, a jövő oktatásához tartozó – akár digitális – fejlesztéseket, amelyek könnyebbé tehetik a munkavégzést. Figyelemmel kíséri a magyar és nemzetközi trendeket, valamint a szakmai versenyeket, rendezvényeket.