Hosszú várakozás után megjelent a 2023/2024. tanév rendjéről szóló rendelet

Szerző: | 2023. augusztus. 24. | Fősodor

meghökkent fiatal férfi könyvekkel

Az iskolakezdés előtt egy héttel megjelent a Magyar Közlönyben a 2023/2024. tanév rendjéről szóló rendelet. A július 27-én társadalmi egyeztetésre bocsájtott jogszabálytervezet nagy vitákat kavart a szakmai körökben, azonban a Belügyminisztérium tanév rendjét szabályozó végleges jogszabályban a tervezethez képest nem sok változás történt. Hosszabb iskolai szünetekkel és később kezdődő vakációval kell tervezni a következő tanévben.

A következő tanév hosszabb lesz

A jogszabály szerint az alábbi időbeli kereteket figyelembevéve tervezhető a következő tanév. A rendelet meghatározza a tanítási év kezdő és befejező napját. Eszerint a 2023/2024. tanévben a tanítási év első tanítási nap 2023. szeptember 1. az utolsó tanítási nap 2024. június 21.

A tanítási napok száma – a gimnázium, a szakgimnázium és a szakiskola kivételével valamennyi intézménytípusban száznyolcvan nap lesz.

A nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban százhetvenhat, gimnáziumban és szakiskolában százhetvenhét nap lesz a tanítási napok száma.

A középiskola végzősei számára az utolsó tanítási nap középfokú iskolákban 2024. május 3.-a, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2024. május 31.

Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját az igazgató határozza meg.

Az iskolai szünetek

Az őszi szünet október 28-tól november 5-ig tart. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő).

A téli szünettel december 22- január 7 között kell tervezni. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

A tavaszi szünet: március 28-án kezdődik és április 7-ig tart. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az alapfokú művészeti iskolában négy, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc, az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.

Hogyan rendelkezik a jogszabály a tanév egyéb fő határnapjairól?

Az első félév 2024. január 19-én zárul, január 26-ig értesítik a szülőket és a tanulókat az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

A középfokú felvételi eljárás dátumai

A központi írásbeli felvételi 2024. január 20-án szombaton lesz, amelyre 2023. november 30-ig lehet jelentkezni. A pótló központi felvételi vizsga időpontja pedig 2024. január 30-án kedden lesz.  A szóbeli felvételik 2024. március 4-én kezdődnek és március 20-ig tartanak.

Általános iskolai beiratkozás

A leendő elsősöket, 2024. április 18–19-én kell beíratni a szülőknek a  nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján.

2023 őszi érettségi időszak

Az idei őszi érettségi írásbeli vizsgák 2023. október 13- tól október 27-ig tartanak majd. Az első kötelező tantárgy, vagyis a magyar nyelv és irodalom vizsga október 16-án lesz reggel 8 órától. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 9-13., a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2023. november 20-24. között lesznek.

Jövő évi érettségi

A következő évben május 3-án kezdődik és május 27-ig tart az írásbeli érettségi vizsgaidőszak. Az emelt szintű szóbeliket 2024. június 5–12. között, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2024. június 17–28. tartják majd.

NETFIT

A 2023/2024. tanévben a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskolák – az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2024. január 9. és 2024. május 10. között szervezik meg. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2024. május 31-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt rendszerbe.

Témahetek

  • „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4-8. között,
  • Digitális Témahét 2024. április 8-12. között,
  • Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22-26. között,
  • Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.

Országos mérések

A tanév során az országos mérést az alábbi évfolyamokon és mérési területeken kell lebonyolítani:

  • 4. és 5. évfolyamon szövegértési és matematika mérés;
  • 6-11. évfolyamon szövegértés, matematika, természettudomány és idegen nyelvi mérés lesz az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében,
  • 5-11. évfolyamon pedig digitális kultúra és történelem kísérleti mérések is lesznek.

Ezekre 2024. március 4. és 2024. június 3. között kerül sor.

Ez is érdekelhet: Megújul a PISA felmérés

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet itt érhető el.

A szakképzésben tervezett önálló jogszabály még nem jelent meg

Az elmúlt években a szakképző intézmények tanévre vonatkozó feladatainak tervezése megegyezett a köznevelési intézményekével. A kormány júliusban beharangozott terve szerint azonban önálló jogszabály határozná meg a tanév rendjét ősztől a szakképzésben.

Az új rendszer bevezetését a szakképzés jellegéből adódó eltérésekkel indokolta a minisztérium.  A vonatkozó rendelet tervezetének társadalmi egyeztetési folyamata augusztus 4-én lezárult, ám a tanév kezdés előtt alig egy héttel még nem jelent meg a jogszabály.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.