Sokszínű tehetséggondozás – Interjú Csemer Patriciával a LÉTRA Egyesület elnökével

Szerző: | 2024. február. 15. | Munka

Létra Egyesület

A tehetséggondozás a hazai oktatási rendszer egyik kiemelt területe. Nemcsak a gyermekek egyéni szintjén, hanem társadalmi szempontból is meghatározó. Hangsúlyos, mert a gyermekek egyszer felnőnek, munkába állnak, döntéseket hoznak. Leendő sikereik, eredményeik függvénye, hogy tehetségükhöz illeszkedő fejlesztésben részesülhessenek. Ez a társadalom, a jövő érdeke. Közös ügyünk.

Mégis sok gyerek kívül reked a tehetséggondozásból. Őket karolja fel a LÉTRA Egyesület, ahol a képesség kibontakoztatás nemcsak cél, hanem kézzel fogható eredmény is. Csemer Patricia az egyesület elnöke több, mint egy évtizede foglalkozik tehetséggondozással. Munkatársaival nehéz, de nemes küldetést választottak. Hivatásuk az alulteljesítő tehetséges fiatalok támogatása.

Őszintén hiszik, hogy mindenki tehetséges valamiben, ami kis odafigyeléssel és módszertani támogatással felszínre hozható. De, hogy hogyan realizálódik a valóságban ez a nehéz feladat? Ezt árulta el nekünk az egyesület elnöke, aki az eddigi eredmények mellett az egyesület jövőbeli terveit is megosztotta velünk.

Miért fontos számodra a tehetséggondozás?

Sajnos a hátrányos helyzetű gyerekek különösen az alulteljesítő tehetséges fiatalok általában kimaradnak a tehetséggondozás rendszeréből. Nemcsak a kortársak, hanem gyakran az iskola is kirekeszti őket. A kirekesztettség mögött jellemzően szociális hátrány, magatartási problémák, nyelvi kompetencia hiánya, SNI státusz, fejlesztési környezet hiánya vagy a pedagógiai felkészültség hiánya áll. Az alulteljesítő tehetségek gyakran élnek át a kudarcélményt, amely önértékelési és belső motiváció vesztéssel is párosul.

Számomra és az egyesület számára is a legnemesebb kihívás az alulteljesítő tehetséges gyerekekkel és fiatalokkal együtt dolgozni, őket támogatni. Ezek a gyerekek annak ellenére, hogy eredményeik alapján alulteljesítők, ha lehetőséget biztosítunk számukra, hogy egyénre szabott fejlesztést kapjanak, a tehetségterületük láthatóvá válik.

Milyen tevékenységekkel támogatja az egyesület a tehetséges, de hátrányos helyzetű gyerekeket?

Első lépésként minden hozzánk érkező gyermeknél tehetségfelmérést, bemeneti mérést készítünk, hogy teljes körű képet kapjunk a gyerekekről, fiatalokról, amely alapján egyénre szabott támogatást, fejlesztést tudunk nyújtani. Ez a tehetséggondozás első lépése.

Hogyan zajlik egy tehetségfelmérés? Milyen módszereket használtok a tehetséggondozás során?

A bemeneti méréskor több módszert is alkalmazzuk. Így a tehetségszűrő megfigyelési szempontrendszert, amelyet a kreativitás, a képesség, a motiváció és az érdeklődés mérésére használunk. Fontos, hogy az egyesület által támogatott gyermekek, milyen énképpel érkeznek hozzánk, így a Tóth-féle kreativitás becslő skála önjellemző kérdőívet is alkalmazzuk. Megemlíteném még a Renzulli-Hartman Skálát is, amivel a gyerekek tanulási-, motivációs-, kreativitás-, és vezetés-társas jellemzőit mérjük.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a bemeneti mérés eredményei kizárólag iránymutatást adnak a tanulónak, a pedagógusnak, az oktatónak és nem utolsó sorban a szülőnek. Segítségével felszínre kerülhetnek az erősségek és a fejlesztendő területek. A bemeneti mérés után kezdődnek a foglalkozások, amelyek a helyzettől függően egyéni formában és vagy csoportos keretek között is megvalósulhatnak.

Milyen területeket érintenek ezek a foglalkozások?

Egyesületünk által végzett foglalkozások elég széleskörűek. A felnőtté válással, identitáskereséssel, a pályaválasztással kapcsolatos érzések, problémák megvilágítását és megfogalmazását segíti a „kommunikációs élményfoglalkozás”, amelynek célja a korosztályos és felnőtt kapcsolatok, kommunikációs helyzetek átgondolása és gyakorlása, az empátia fejlesztése, az egymás meghallgatás képességének kialakítása.

LÉTRA csoportfoglalkozás
A biblioterápiát segítő szakember vezeti, aki a szöveg által nyújtott élmény segítségével támogatja a fiatalok által átélt érzelmek és élethelyzetekre vonatkoztatást, kezet nyújt a feldolgozásához, és a csoport egymást támogató légkörének fenntartására is odafigyel. (Fotó: LÉTRA Egyesület)

Mivel az alulteljesítő fiatalok gyakran önismereti problémákkal küzdenek így ennek javítására is nagy hangsúlyt fektetünk. Kiemelten fontos, hogy „gyermekeink” valós énképpel rendelkezzenek. Ennek érdekében több élményműhely foglalkozást is tartunk.

Megemlíteném az önismeret alapú pályaválasztásra fókuszáló foglalkozásunkat, amellyel a magabiztosság növelése mellett a fiatalokat érdeklő területek feltérképezésére helyezzük a hangsúlyt.  

„Lássák tisztán, hogy mi érdekli őket, milyen foglalkozás illik hozzájuk. Ismerje fel, hogy miben tehetséges, hogyan tudná azt fejleszteni. Bízzon a saját kreatív gondolataiban, a tehetségében és vállalja fel azt, amit igazán szeretne.”

emelte ki Csemer Patricia a LÉTRA Egyesület elnöke.

A szorongás és a stressz az iskolai, és az iskolán túli teljesítményre is negatívan hat. Gátat szab a tehetség kibontakozásának. A szorongás, stresszkezelés élményműhely célja, hogy enyhítse, megszüntesse ezeket a negatív érzéseket. Foglalkozásainkon kis és nagymozgásos játékokkal, valamint élményalapú stresszkezelő tréningjátékkal segítjük őket ezeknek a leküzdésében.

A stressz és szorongás mellett az önbizalom és az önismeret hiánya is sok esetben hatással van az iskolai teljesítményre és a tehetségterület kibontakozására.

A hozzánk érkező gyerekek, fiatalok többségét önbizalomhiány és az önismeret hiánya jellemzi. Ezeknek a területeknek a fejlesztését célzó tematikus műhelyfoglalkozásaink keretében élményalapú, tehetségfejlesztő játékokat, kártyajátékokat, valamint kreatív alapanyagokat használunk.

Végül, de nem utolsósorban a Hogyan tanulj jobban?tehetségfejlesztő élményműhely foglalkozást emelném ki. Itt a tanulásmódszertan, és a tanulási önismeret fejlesztése jut főszerephez. A fejlesztés célja a tanulási motiváció és önismeret kialakítása. A foglalkozáson a gyermekek differenciált fejlesztése a már jól ismert módon, egyéni válaszutakat keresve, labirintus-módszerrel, feladatokon belüli korosztályos bontással történik, amelynek alapja a Játékos Lépőkövek munkafüzet.

Ha valaki szeretne önkéntesként bekapcsolódni az egyesület munkájába, hogyan teheti meg?

Vegye fel velünk a kapcsolatot: csemer.patricia@letraegyesulet.hu vagy  írjon üzenetet a Facebook oldalunkon.

A LÉTRA Egyesület jövőbeli terveit bemutató interjúnkat hamarosan olvashatjátok. Ha kíváncsi vagy, hogy hogyan folytatódik az egyesület tehetséggondozó munkája látogass újra el a weboldalunkra.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.