Arany János Tehetséggondozó Program

Szerző: | 2023. november. 8. | Fősodor

2023. december 8-ig lehet jelentkezni a nyolcadikos diákoknak az Arany János Tehetséggondozó Programba. Mutatjuk a jelentkezéshez szükséges információkat.

Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) 2000 óta működik eredményesen. Az államilag támogatott, tehetséges diákok továbbtanulását segítő országos esélyteremtő program 21 gimnáziumban érhető el.  A program célja, hogy felkészítse a hátrányos helyzetű tanulókat az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire, valamint a munkapiac által preferált B kategóriás jogosítvány és informatikai vizsga megszerzésére.

Az AJTP keretében tartott pályaorientációs foglalkozások támogatják a tanulókat a tehetségek azonosításában és kibontakozásában, a szociális hátrányok kompenzálásában.

Mit kínál az Arany János Tehetséggondozó Program?

 • kollégiumi ellátást, folyamatos tanári felügyeletet és szaktárgyi segítséget
 • az előkészítő évfolyamon matematika- és digitális kultúra tantárgyak mellett emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatást
 • önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokat
 • felkészítést az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudás) megszerzéséhez  
 • a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást a digitális kultúra területén
 • ingyenes jogosítvány szerzés lehetőségét

Az Arany János Tehetséggondozó Programban minden tanuló ösztöndíjat kap, amelynek mértéke az előkészítő évfolyamon havi 15 000 Ft, míg a 9-12. évfolyamokon a tanulmányi eredménytől függően maximum havi 40 ezer forint.

A tanulmányi ösztöndíj mellett a tanulók szociális támogatásban is részesülnek, amelynek során a kollégiumi elhelyezés, az étkezés, a közlekedés, a különórák, tanulmányi kirándulások és edzések, valamint a táborok is ingyenesek.

A programban résztvevő diákok az előkészítő évfolyam után hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között tanulnak.

Mit jelent az Arany János Tehetséggondozó Program? Egykori „Aranyos” diák osztja meg gondolatait a videóban. (Forrás: YouTube)

Kik jelentkezhetnek?

Minden olyan jelenleg nyolcadikos tanuló, aki, az alábbi feltételek közül legalább egy feltételnek megfelel.

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • a Gyvt.  53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett
 • a Gyvt. 40. §-a szerint a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult
 • a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a szülő vagy a családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig nyilvántartott álláskereső volt
 • kedvezményezett településen lakik (a lista a linken elérhető: kedvezményezett települések jegyzéke)
 • lakóhelye nem kedvezményezett település, de lakosságszám 5000 fő alatti, és a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesült

Hogyan lehet jelentkezni az Arany János Tehetséggondozó programba?

Az Arany János Tehetséggondozó Program iránt érdeklődő és a pályázati feltételeknek megfelelő tanuló 2023. december 8-ig jelentkezhet a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével.

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 6. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

Az általános iskola által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

Felvételi eljárás menete

 • Az osztályfőnök segítségével a tanulók és szüleik elkészítik a pályázati csomagot, és postai úton benyújtják abba az intézménybe, ahová a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a felvételét. A pályázatot legkésőbb 2023. december 8-ig kell megküldeni az első helyen kiválasztott középiskola címére.
 • A nyolcadikos tanulónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a központi írásbeli vizsgára 2023. november 30-ig. (A központi írásbeli felvételi vizsga jelentkezési lapja 2023. november 15-ét követően lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján.)
 • A tanuló megírja az AJTP képességmérő tesztet (2024. január 20., pótnap: 2024. január 31.), valamint a központi írásbeliket (2024. január 21., pótnap:2024. január 30.) és részt vesz az intézmények által szervezett felvételi beszélgetésen.
 • A gimnáziumok a felvételik és a hozott pontszámok alapján rangsort készítenek, ami alapján 2023. február 9-ig értesítik a tanulót a pályázat eredményéről.
 • Ha a tanuló felvételt nyert valamelyik megjelölt intézmény AJTP osztályába, akkor 2024. február 21-ig a középfokú felvételi eljárás keretében felvételi jelentkezést kell benyújtania. A felvételi dokumentumok közül a Tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalhoz elektronikusan kitöltve, ügyfélkapun keresztül, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolá(k)ba, az intézmény(ek) által megadott címre kell elküldeni.

Azok a tanulók, akik nem nyernek felvételt más tanuló visszalépése esetén kerülhetnek be az Arany János Tehetséggondozó Programba.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a programban részt vevő intézmények programfelelőseitől vagy a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága Köznevelés-igazgatási Főosztályán Spohn Beáta referenstől (beata.spohn@bm.gov.hu) lehet kérni.

Az Arany János Tehetséggondozó Programot indító köznevelési intézmények listája az Oktatási Hivatal honlapján, míg a 2023/24 tanévre vonatkozó felhívás és mellékletei ide kattintva érhetők el.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.