Mit tanul és mivel foglalkozik pontosan egy kisgyermekgondozó, -nevelő? 

Szerző: | 2024. június. 9. | Iskolák

A kisgyermekgondozó, -nevelő szakma azoknak ajánlott, akik szeretettel, türelemmel és kreativitással fordulnak a kisgyermekek felé, felelősségteljesek, empatikusak, és elhivatottak a gyermekek harmonikus fejlődésének támogatása iránt.

Felelősségteljes feladatok a legkisebbek nevelésében

A kisgyermekgondozó, -nevelő kiemelkedő szerepet játszik a legkisebbek, az újszülöttkortól hároméves korig terjedő korosztály gondozásában és nevelésében. Elsődleges feladata a kisgyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, valamint a harmonikus fejlődésük támogatása.

Munkáját speciális gyermekintézményekben (pl. bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás) végzi, ahol a gyermekek napirendjét a szükségleteik figyelembevételével követi. Biztosítja önálló tevékenységük feltételeit és az egészséges életmód kialakulását, segítséget nyújt a szociális készségek fejlesztésében.

Munkája kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt, és folyamatos kapcsolatot tart a szülőkkel. Szükség esetén gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat is ellát. Felelősséget vállal a rábízott gyermekcsoportért, a nevelési folyamatban hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért.

A végzett szakembereket az önkormányzati fenntartású bölcsődék várják az ország egész területén, de magánintézményekben (családi napköziben, játszócsoportban) vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen is elhelyezkedhetnek gondozóként.

Gyermekszeretet, türelem, kreativitás

A kisgyermekgondozó, -nevelő szakma azoknak ajánlott, akik szeretettel és türelemmel fordulnak a kisgyermekek felé, felelősségteljesek, empatikusak, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készségekkel rendelkeznek. 

Mivel az éneklés és a mondókázás a legkézenfekvőbb eszközök az érintett korosztály fejlesztéséhez, fontos, hogy a kisgyermekgondozó, -nevelő ezekben otthonosan mozogjon. A különböző foglalkozásokhoz kreativitás, ötletgazdagság és jó kézügyesség, a váratlan helyzetek megoldásához pedig problémamegoldó képesség szükséges.

Fontos a jó fizikai állóképesség és kondíció megléte, hiszen a gyerekek ellátása során sokat kell hajolni és guggolni.

A kisgyermekgondozó, -nevelő elsődleges feladata a kisgyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, valamint a harmonikus fejlődésük támogatása. Ez a szakma azoknak ajánlott, akik szeretettel és türelemmel fordulnak a kisgyermekek felé, felelősségteljesek, empatikusak, jó kommunikációs és kapcsolatteremtő készségekkel rendelkeznek.  (Fotó: 123RF)

Szociális ágazati alapoktatás

A kisgyermekgondozó, -nevelő szakma a szociális ágazat 5 éves technikumi képzésén sajátítható el. A képzésbe történő belépéshez alapfokú iskolai végzettség, foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 

A képzés első két éve a szociális ágazati alapoktatást foglalja magába, ami írásbeli és gyakorlati ágazati alapvizsgával zárul. Az első két év alatt a tanulók megismerkednek a szakmai személyiségfejlesztéssel, a pszichológiával, a társadalomismerettel és az elsősegélynyújtás alapismereteivel, valamint egészségügyi és szociális ismereteket szereznek. 

A szakmai képzés során fontos ismeretekkel gazdagodnak a tanulók

Sikeres ágazati alapvizsga után 3 éves szakmai képzés során a következő ismereteket sajátítják el:

 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek
  • A gyermekek védelmének rendszere
  • A bölcsődei ellátás szervezési feladatai
  • Otthont nyújtó ellátások
 • Szakmai készségfejlesztés és a kommunikáció gyakorlati megközelítése
  • Tanulástechnikai módszerek, tanulástechnikai gyakorlatok
  • A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában
 • A csecsemő és kisgyermekellátás ismerete és gyakorlata
  • Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése
  • A játéktevékenység fejlődése
  • A kisgyermek gondozása
  • A kisgyermek táplálása
  • Beteg gyermek ápolása a bölcsődében
 • Differenciált szakmai ismeretek
  • Gyógypedagógiai ismeretek
  • Kisgyermeknevelő dokumentációs feladatai
  • Kutatási módszerek a kisgyermeknevelés gyakorlatában 
 • Családpedagógiai ismeretek
  • Pszichológiai és pedagógiai ismeretek
  • Családi mentálhigiéné 
  • Családközpontú nevelés a bölcsődében

A képzés része a 200 óra egybefüggő szakmai gyakorlat, melyet a 12. évfolyamon kell teljesíteni a tanulóknak. 

Érettségi és technikus szintű szakképzettség

A képzés érettségivel és szakmai vizsgával zárul. A szakmai vizsga során a diákoknak egy 35 kérdésből álló, különböző feladattípusokat tartalmazó interaktív tesztsort kell kitölteniük, amelyre 120 perc áll rendelkezésükre, valamint egy projektfeladatot kell elkészíteniük, ami két részből áll.

Az első vizsgarész és portfólió készítése és kisgyermek fejlődéséről, a második vizsgarész pedig a napi gondozási-nevelési feladatok ellátásának bemutatása egy gyermekintézményben.

A képzéshez tartozó részletes Programtanterv és a Képzési és kimeneti követelmények a linkekre kattintva olvashatók. 

Az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) információ szerint 48 intézmény hirdetett kisgyermekgondozó, -nevelő képzést. Ezek listája ide kattintva elérhető. 

A szerzőről:

Szakmát Szerzek
A Szakmát Szerzek! szerkesztőségének célja a hazai szakképzés presztizsének valós erősítése, például sikertörténetekkel, tudományos elemzésekkel a témában. A weboldalon helyet kapnak a szakképzést érintő aktualitások, hírek, valamint a friss kutatási eredmények ismertetései, munkaerőpiaci adatok egyaránt.

Promó

Promó