Közel 200 technikum hirdetett okleveles technikusképzést

Szerző: | 2023. július. 27. | Iskolák

Next level- következő szint felirat

A szakképzési törvény módosítása után vált elérhetővé az okleveles technikus képzés, amely az elmúlt három évben egyre népszerűbb a diákok körében. Az emeltszintű programot 20 ágazatban közel 200 technikum hirdette meg a következő tanévre.

Mint arról korábban beszámoltunk a szakképzési rendszer reformját követően egyre több pályaválasztás előtt álló diák dönt úgy, hogy szakmát tanul.  A középiskolai felvételi adatok szerint, a nyolcadikos tanulók körében a technikumi képzés a legnépszerűbb.

A szakképzésből felsőoktatásba jelentkezők aránya is emelkedést mutat. Idén 74 százalékkal többen döntöttek úgy, hogy továbbtanulnak.

A technikum és egy felsőoktatási intézmény, valamint a duális partner vállalatok együttműködésére épülő okleveles technikusképzés a szakirányú felsőoktatásra készíti fel az a szakmát tanulókat. A jól tanuló, tudatos jövőképpel rendelkező diákok számára ajánlott képzési típus lényege, hogy a képzésbe beépített plusz ismeretanyag elsődlegesen a felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítását célozza meg.

A képzés első két évében, az adott ágazathoz tartozó alapismeretekre épül a tudás anyag, majd az ágazati alapvizsga után következő szakirányú oktatás során épül be a képzésbe a többlet tartalom.

Az emelt szintű szakmai tudás megszerzése mellett további előnyökre is szert tehet az a tanuló, aki a szakmaválasztás után úgy dönt, hogy az okleveles technikusi képzés keretében folytatja a tanulmányait.

kulcs a karreirehez
Az okleveles technikusképzés, a technikumi tanulmányok szakirányú egyetemi tanulmányokba történő beszámítását, a tanulmányi idő lerövidítését célozza meg. (Fotó:123rf)

Miért érdemes az okleveles technikusképzés mellett dönteni?

  • A tanulmányaikat jó eredménnyel záró diákok egyenes úton juthatnak be a szakirányú felsőoktatásba.
  • Legalább jó érdemjeggyel minősített szakmai vizsga esetén az adott felsőoktatási intézmény meghatározott képzésére jelentkezéskor akár 500 pontot is lehet szerezni, amibe nem számítanak bele a felvételi általános szabályai szerint szerezhető többletpontok.
  • Az adott egyetem meghatározott képzésén való továbbtanulás esetén akár 30 kreditpont elismertetésére is lehetőség van, ezzel lerövidülhet a felsőfokú tanulmányok időtartama is. A tudásbeszámítás feltételeit és a felsőfokú képzés időtartamát a technikum és a felsőoktatási intézmény együttműködési megállapodása rögzíti. A kreditbeszámítás eredményeként felszabadult időt a diák akár képzési területének bővítésére is fordíthatja vagy akár korábban munkába is állhat.
  • A tanuló abban az esetben is kérheti az okleveles technikusképzés alatt megszerzett tudásának elismerését, ha más felsőoktatási intézményben tanul tovább. Ilyen esetben az előzetes tudás beszámítására a választott felsőoktatási intézmény eljárásrendje szerint kerül sor.
  • A duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a tanuló felsőfokú duális képzése ugyanannál a cégnél folytatódhat, amellyel szakképzési munkaszerződésük volt.
  • A képzést elvégzettek a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják.

Mikor lehet bekapcsolódni a programba?

Az okleveles technikumi képzésbe akár már a középiskolai felvételi eljárás során lehet jelentkezni. Ilyenkor a tanulóknak már 9. évfolyamtól biztos helye van a programban viszont ebben az esetben is ugyanabban az ágazati alapoktatásban részesül, mint a nem okleveles osztályokban tanuló diákok.

Az okleveles technikus képzésbe a szabad férőhelyek függvényében a kétéves ágazati alapoktatás után is jelentkezhetnek a diákok és érettségi után – a 2023/2024-es tanévtől már érettségire épülő kétéves képzésben is elérhető az okleveles technikusképzés.

Szeptembertől 20 ágazatban hirdettek okleveles technikus képzést a technikumok

Első alkalommal 2021. szeptember elsejétől 16 technikumban indult az okleveles technikusképzés, ekkor tíz ágazat szakmái közül választhattak az érdeklődők. A beiratkozott tanulók száma alapján a legnépszerűbbnek az elektronika és elektrotechnika, a gazdálkodás és menedzsment, valamint az informatika és távközlés ágazatok bizonyultak. Az elmúlt évek során tovább bővült az okleveles technikus képzéssel összefüggő lehetőségek köre.  A 2023/2024-es tanévre szinte az összes ágazatban lehetősége van a fiataloknak az okleveles technikusképzésre jelentkezni. Az IKK honlapján közzé tett adatok szerint a szeptembertől induló tanévre 196 technikum 20 ágazatban hirdetett okleveles technikusképzést.

ágazati bontás
2023/2024-es tanévre meghirdetett okleveles technikusképzések ágazati bontásban (szakmatszerzek.hu)

Továbbra is a gazdálkodás és menedzsment és az informatika és távközlés ágazatokban tervezik indítani a legtöbb emelt szintű programot. Ebben a két ágazatban egyaránt 30 technikumban biztosított a képzésre történő jelentkezés.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.