Kulcskompetenciák és érettségi – a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia

Szerző: | 2023. május. 22. | Iskolák

A képen sok rajzolt űrhajó egy irányba tart, míg egy űrhajó külön utat választ

Gyorsan változó világunk egyre több kihívást támaszt az emberek elé. Az általános ismeretek tanulása mellett olyan készségeket is el kell sajátítanunk, amely alakíthatja a jövőnket és lehetőségeinket, valamint segít abban, hogy tudatosan a saját kezünkbe vegyünk az életünk irányítását. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia támogatja az egyént abban, hogy megismerje környezetét, és képes legyen a környezetéből érkező lehetőségek megragadására és kihasználására. Magába foglalja a tudás elsajátítását, a kreativitást, az újításra törekvést és a normális határokon belüli kockázatvállalást is. A cél, hogy az egyén célkitűzéseinek elérésére érdekében terveket készítsen és hajtson végre. A vállalkozói kompetencia pedig megalapoz azoknak a speciális ismereteknek és képességeknek, amelyekre a gazdasági tevékenységek során van szükség.

A kulcskompetenciák az alábbiak:

A kezdeményezőkészség

A kezdeményezőkészség célja az, hogy felismerjük, ha a környezetünkben valahol egy hiány keletkezik, és erre a hiányra gyorsan, hatékonyan tudjunk reagálni. Az általános közgondolkodásban gyakran megjelenő kockázatkerülés, biztonságra törekvés, konfliktuskerülés és a rövid távú gondolkodás ezt a készséget jelentősen rombolja.

A képen sok ceruza közül kilóg egy piros ceruza
A kezdeményezőkészség esetében fontos, hogy a járt utat elhagyjuk, és a biztonsági zónánkból kilépjünk (Fotó: 123rf.com)

A kezdeményezőkészség erősítéséhez tehát először is önvizsgálatra van szükség: fel kell ismernünk az erősségeinket, a gyengeségeinket. Ha ez megvan, akkor tudjuk önmagunkat fejleszteni. A kezdeményezőkészség erősítéséhez szükség van proaktivitásra, kreativitásra, kitartásra, önbecsülésre és határozottságra is. Szerencsére ezek a tulajdonságok mind erősíthetők. Ha ezzel megvagyunk, akkor léphetünk a következő szintre: a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

A vállalkozói kompetencia

Sokan azt hiszik, hogy a vállalkozói készségek csak a gazdasági tevékenységek megtanulását jelentik. Ez nem igaz, ez a kompetencia sokkal inkább arról szól, hogy az egyének képesek legyenek saját ötleteket kitalálni és megvalósítani.

Az első lépés, hogy felismerjük a problémákat, a “hiányt” és arra valamilyen megoldási javaslatot tegyünk. Ehhez szükség van az adott terület alapos ismeretére. A második lépés, hogy a lehetőségeinkhez mérten megvalósítsuk az ötletünket, tehát folyamatokat tervezzünk meg és hajtsunk végre. Az egyénnek tehát képesnek kell lennie a vállalkozás irányítására, azaz vezetői ismeretekkel, képességekkel kell rendelkeznie. Végül a harmadik lépés: az ötlet egy elméleti kezdeményezésből kézzelfogható gyakorlattá válik. Ekkor az ötletünket pozicionálnunk kell a piacon, és el kell juttatnunk annak a célcsoportnak, akit ez érdekelhet, akinek ez hasznos lehet. Tehát szükség van egyfajta jártasságra a pénzügyekben, marketing és az értékesítés terén is.

A képen egy nő nyúl egy hatalmas villanykörte felé
Egy vállalkozás elindításának alapja az ötlet, de ennél sokkal több dolog kell ahhoz, hogy a vállalkozás sikeressé váljon (Fotó: 123rf.com)

Ebből a folyamatleírásból is látható, hogy több kompetencia egyidejű fejlesztésére van szüksége annak, aki a vállalkozói kompetenciáját kívánja erősíteni. Először is, megfelelő tudással kell rendelkeznie a minket körülvevő világról, annak működéséről, és fel kell ismernie a piaci réseket, a hiányokat. Ahhoz is szükség van ismeretekre, hogy a problémát felismerve egy hatékony és precíz ötletet javasoljunk és dolgozzunk ki, és ehhez elengedhetetlen az innovatív gondolkodás. Igazából csak az ötlet megjelenése után kerülhetnek szóba az ötlet jogi és pénzügyi vonzatai, valamint a reális piaci ismeretek, de ekkor már ezek elengedhetetlenek. Ha nem ismerjük az országunk gazdasági előírásait, ha nem tudjuk, hogy milyen szabályok és kötelezettségek vonatkoznak ránk, akkor nem fogjuk megvetni a lábunkat a piacon.

A kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia szerepe

Tehát ha van egy jó ötletünk, amelyben látjuk a piaci lehetőségeket, akkor lehet elgondolkodni azon, hogy saját vállalkozást indítsunk. Ehhez azonban ténylegesen szükség van arra, hogy megismerjük a piac fogalmát, hogy megtanuljuk a vállalkozáshoz szükséges alapismereteket. A vállalkozást indító személynek tisztában kell lennie a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés szükségességével. Képesnek kell lennie a feladatok ütemezésére és kollégákkal történő megosztására, jó kommunikációs készségekkel kell rendelkeznie, valamint higgadt ítélőképességre és a tapasztalatok hasznosítása kell képesnek lennie. A hatékony kockázatfelmérés és kockázatvállalás vállalkozások sorsát dönthetik el. Sajnos nem elég az, ha rendelkezünk egy innovatív, különleges ötlettel, mert ezt az ötletet – azaz a termékünket – el kell helyeznünk a piacon, országunk gazdasági szereplői között, és úgy kell pozicionálnunk, hogy a későbbiekben hasznot termeljen számunkra.

A képen egy darts tábla van, a közepén a hard work felirattal
Önmagunk fejlesztése és egy vállalkozás sikeressé tétele mindig sok munkával jár (Fotó: 123rf.com)

A szerzőről:

Kisanyik Tímea
Újságíró-szerkesztő. Sokéves szakképzési területen szerzett munkatapasztalattal rendelkezik, korábban a feladatai közé tartozott a szakmák népszerűsítése. Újságíróként elhivatottan támogatja azt a célt, hogy a szakképzéshez és a felnőttképzéshez kapcsolódó információk minél több emberhez jussanak el. Szereti a sikertörténeteket, amelyek inspirálóak mások számára, a jövő oktatásához tartozó – akár digitális – fejlesztéseket, amelyek könnyebbé tehetik a munkavégzést. Figyelemmel kíséri a magyar és nemzetközi trendeket, valamint a szakmai versenyeket, rendezvényeket.