Ma kezdődnek a szakmai vizsgák a szakképzésben

Szerző: | 2023. október. 2. | Fősodor

A képen egy füzet látható are you ready for exams felirattal.

Az idei tanévben október 2-án kezdődnek a szakmai vizsgák a szakképzésben. A végzős tanulók a választott szakmájukhoz kapcsolódóan megszerzett ismeretekről adnak számot az állami vizsga keretében. Az őszi szakmai vizsgaidőszakban, október közepéig közel 280 szakmai vizsgát szerveznek az akkreditált vizsgaközpontokban.

2023. október 2-13. között a Szakmajegyzékben található szakmákból vizsgáznak a szakképzésben tanulók. A tanulmányokat lezáró szakmai vizsgát, a szakképző intézményekben oktatott, Szakmajegyzékben szereplő szakmák, valamint azok műhelyiskolában vagy felnőttképzők által oktatott részszakmák esetén kell tenni.

Mire kell számítani a szakmai vizsgák során?

A szakmai vizsga két részből, egy elméleti és egy gyakorlati részből áll.  Az interaktív vizsga, a szakmai vizsga elméleti része, amely számítógépen végzett központi vizsga. A vizsgázóknak útmutató alapján a számítógép által véletlenszerűen generált vizsgafeladatsort kell megoldani. Az interaktív vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos tájékoztató dokumentumok elérhetőek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján.

Míg a projektfeladat a gyakorlati vizsgatevékenység, amelyen a tanult szakma Képzési és Kimeneti Követelményében meghatározott feladatot kell megoldani. Ez a projektfeladat az adott szakma sajátosságaihoz igazodva állhat gyakorlati vizsgamunkából, vizsgaremekből, vizsgamű vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósításából, vagy záródolgozatból vagy portfólió elkészítéséből.

A képen egy laptopon vizsgázó ember látható.
Az összes tantárgyból csak elektronikusan lehet elméleti szakmai vizsgát tenni, amely számítógépen végezhető teszt jellegű feladatsorokat jelent, így a vizsgák papírmentessé, a kiértékelések gyorsabbá válnak. (Fotó: 123rf)

 A szakmai vizsga vizsganapjai

A szakmai vizsgát február-március, május-június és október-november hónapban lehet tenni. A részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát az akkreditált vizsgaközpont által meghatározott időpontban lehet tartani.

Az interaktív vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképzésért felelős miniszter határozza meg, míg a projektfeladat vizsgaidőpontjáról az akkreditált vizsgaközpont dönt. Ennek megfelelőn az október-novemberi vizsgaidőszak esetén, a szakmai vizsgaidőszak első napja 2023. október 2. hétfő.

Ezen a napon 28 szakma esetében lehet vizsgát tenni a tanulóknak. Többek között ekkor tesznek szakmai vizsgát az alábbi szakmát tanuló diákok.

Szakmai vizsgák időpontjai az NSZFH  honlapján elérhetőek, de az IKK honlapjáról is lelehet tölteni a szakmajegyzékes vizsganaptárat.

Ki kaphat felmentést a szakmai vizsga alól?

A szakmai vizsga vizsgatevékenységei alól – a jogszabályban vagy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott kivétellel – felmentés nem adható. Mentesül a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység letétele alól az a vizsgázó, aki országos szakmai tanulmányi versenyen, WorldSkills vagy EuroSkills versenyen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott követelményt teljesítette és a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte. Ilyen esetben a szakmai vizsga vagy a vizsgatevékenység eredménye jeles.

Megszűnt a papíralapú vizsgáztatás

Korábban beszámoltunk arról, hogy a tavalyi tanévtől a szakképzésben tanulók számítógépen végezhető, interaktív vizsgák keretében tesznek szakmai elméleti vizsgát. A papíralapú számonkéréseket felváltó rendszer bevezetését több tesztidőszak előzte meg.

Nő a szakképzésben tanulók száma

Az Oktatási Hivatal felvételi adatai szerint egyre több pályaválasztás előtt álló fiatal dönt a szakmatanulás mellett. Tavaly a nyolcadikosok közel 43 százaléka, közel 34 ezer fiatal választotta a technikumi képzést

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.