Válassz hozzád illő iskolatípust!- a szakiskola

Szerző: | 2024. január. 9. | Iskolák

illusztráció a sazkiskoláról

A sikeres pályaválasztás egyik záloga a tudatos iskolakeresés.  Ám, hogy célzottan tudjunk keresni az intézmények között, először iskolatípust kell választanunk. Most induló cikksorozatunkban ehhez szeretnénk segítséget nyújtani. Első lépésben a szakiskola bemutatásával.

Kiknek ajánlott a szakiskola?

A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és szakmai oktatás, szakmai képzés folyik. A szakiskolában tanulásban akadályozott vagy olyan sajátos nevelési igényű gyermekek tanulhatnak, akiknek a képzésük során nagyobb támogatásra, gyógypedagógiai segítségre van szükségük.

A szakiskolai oktatás a szakképzési rendszer átalakításakor kikerült a szakképzésről szóló törvény hatálya alól. 2020. január 1-től a szakiskolák nem szakképző intézményként, hanem köznevelési intézményként működnek. A szakiskolában történő oktatást a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.

oszályterem
A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók szakmatanulását támogatja. (Fotó:123rf)

A speciális gyógypedagógiai ellátást igénylő (enyhén értelmi fogyatékos és középsúlyosan értelmi fogyatékos) tanulók nevelése, oktatása a szakiskolában kettő vagy négy évfolyamon történő szakmai oktatás keretében valósul meg.

A szakiskolában oktatható 2 évfolyamos szakmai képzésekhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat és alapfokú iskolai végzettség szükséges. A mezőgazdaság és erdészet ágazathoz sorolt családellátó képzés bemeneti feltétele a legenyhébb, ugyanis ez a képzés nem kötött iskolai előképzettséghez.

Így a két évfolyamos családellátó képzésre azok a tanulók is jelentkezhetnek, akik nem végezték el az általános iskola nyolc osztályát. Pályaalkalmassági vizsgálatra egyik 2 évfolyamos szakmai képzéshez sincs szükség.

A szakiskola két évfolyamos szakmai képzései

Képzés neveÁgazatEnyhe értelmi fogyatékosságHallási fogyatékosságLátási fogyatékosságMozgásszervi fogyatékosság
CsaládellátóMezőgazdaság és erdészet*
Élelmiszer-eladóKereskedelem**
Falusi vendéglátóTurizmus-vendéglátás**
KerékpárszerelőSpecializált gép- és járműgyártás***
KoszorúkötőMezőgazdaság és erdészet***
Számítógépes adatrögzítőGazdálkodás és Menedzsment****
Adatok forrása: Oktatási Hivatal

Szakiskolai keretek között a táblázatban szereplő képzéseken kívül még számos szakmát tanulhatnak az enyhe értelmi-, látási-, hallási vagy mozgásszervi fogyatékossággal élő tanulók. Többek között állatgondozó, cukrászsegéd, faiskolai kertész vagy akár húskésítmény gyártó képzésre is lehetséges jelentkezni. A teljes lista az Oktatási Hivatal oldalán érhető el.

kerékpárt szerel egy férfi munkáskesztyűben
A szakiskolában kerékpárszerelő szakmai oktatást is lehet választani. (Fotó:123rf)

A szakiskola négy évfolyamos szakmai képzései

Nemcsak két, hanem négy évfolyamos képzés keretében is elérhetőek a szakmai képzések. Több tanulmányi területhez és ágazathoz kapcsolódó szakmai képzések közül lehet választani azoknak a speciális gyógypedagógiai ellátást igénylő tanulóknak, akik a szakiskola ezen területén szeretnék tanulmányaikat folytatni.

A képzéseket alapfokú iskolai végzettség birtokában lehet megkezdeni, kivéve a fonottbútor készítő szakmairánnyal rendelkező népi kézműves képzést. E képzés esetében iskolai előképzettség hiányában kosárfonó végzettséggel rendelkezők is megkezdhetik a képzést. Ilyen esetben a képzést folytató intézmény bemeneti kompetenciák mérését végzi el.

Az iskolai végzettség mellett az egészségügyi és pályaalkalmassági feltételeket is meghatározzák. Az előírás szerint az egészségfejlesztő segítő és a tisztítástechnológiai munkatárs kivételével nem követelmény az egészségügyi alkalmasság. Ennek a két képzésnek az esetében a pályalkalmasságot is előírják, míg a táblázatban található másik öt képzés esetében ez sem feltétele a képzés megkezdésének.

Képzés neveÁgazat/
Tanulmányi terület
Enyhe értelmi
fogyatékosság
Hallási
fogyatékosság
Látási
fogyatékosság
Mozgásszervi
fogyatékosság
Egészségfejlesztési segítőEgészségügy**
Népi kézműves
(Faműves, fajátékkészítő szakmairány)
Művészet***
Népi kézműves
(Fazekas szakmairány)
Művészet****
Népi kézműves
(Fonottbútor készítő szakmairány)
Művészet***
Népi kézműves
(Gyékény-, szalma- és csuhétárgykészítő szakmairány)
Művészet****
Népi kézműves
(Szőnyegszövő szakmairány)
Művészet****
Tisztítás-technológiai szakmunkásSzolgáltatás**
Adatok forrása: Oktatási Hivatal

 A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához meghatározott kerettantervek az Oktatási Hivatal oldalán érhetők el.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.