Pályakövetési felmérés-Miért választják a nyolcadikosok a szakképzést?

Szerző: | 2024. január. 10. | Fősodor

A képen egy papírlapon szereplő diagramsorozat látható nagyító alatt.

Magyarországon egyre több tanuló választja a szakképzést. Tavaly a felvételizők több, mint fele döntött a szakmatanulás mellett. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) pályakövetési felméréséből többek között kiderül az is, hogy miért.

A szakképzésben tanulók nyomonkövetése során az NSZFH kérdőíves módszerrel is vizsgálta a tanulók szakképzéssel kapcsolatos elvárásait, karrierterveit. Az országos szintű, pályakövetési felmérés online kérdőíves adatfelvétellel történt. 2022. tavaszán a kérdőívet 442 intézményből 11 057 diák töltötte ki a KRÉTA rendszerben.

A pályakövetési felmérés során három célcsoportot vizsgáltak. A 9. évfolyamos tanulókat, a tankötelezettségi korhatár elérése miatt az adott tanévben 16 éves életkort betöltő diákokat és azokat a végzősöket, akik a felmérés tanévében fejezték be tanulmányaikat. A képzést kezdő kilencedikesek esetében a rugalmas képzési utakon tanulókat is megszólították.

A válaszadási hajlandóság az egyes csoportokban átlagosan 8,3 százalék körül alakult. A legtöbb kérdőívet a képzést kezdő kilencedikesek töltötték ki.

A válaszadási ráta a kilencedik évfolyamon volt a legmagasabb (8,8 százalék) Diagram: Canva

Miért választották a szakképzést?

A pályakövetési felmérés során a szakképzés választás hátterét is vizsgálták. A diákok nyolc válaszlehetőség közül választhattak, lehetőségük volt arra, hogy az előre megadott válaszok közül akár többet is jelöljenek. Az eredmények alapján a diákok kétharmada érdeklődés alapján választotta a szakképzést.

A válaszadók többsége (66,5 százalék) azért választotta a szakképzést, mert itt olyat tanulhat, ami érdekli őt. Ez a válaszlehetőség elsősorban a 16 éves kitöltőket jellemezte (73 százalék). Valamivel kisebb arányban (71 százalék) a kilencedikes tanulók vélekedtek így, míg a végzősök körében 59 százalék volt azoknak az aránya, akik úgy ítélték meg, hogy az érdeklődésükhöz igazodik a szakképzés.

A diákok több, mint egyharmada (38,7 százalék) azért döntött a szakképzés mellett, mert úgy gondolja, hogy tanulmányai befejezése után könnyebben jut munkához.

Közel azonos arányban választották a „tetszettek a képzések” és a szüleim vagy rokonaim javaslatára” válaszlehetőséget. A szakképzésben tanulók közel egyharmadának (27,8 százalék) körében a képzési kínálat is meghatározó volt, míg 26 százalékuk döntésében a családi háttér is szerepet játszott.

Az átalakult szakképzési rendszer kínálta ösztöndíj lehetőségek és a duális képzés, több tanuló esetében is vonzónak bizonyult. A válaszadó tanulók több, mint egytizede (12,1 százalék) az ösztöndíj miatt választotta a szakképzést, míg 9,1 százalék a gyakorlatorientált képzéseket is előnyben részesítette a továbbtanulási döntésben.

A családi javaslat mellett, voltak olyan tanulók is, akik tanáraik tanácsára hallgatva döntöttek a szakképzés mellett. Az NSZFH pályakövetési felmérésének adatai szerint a válaszadók 5,6 százaléka azért választotta a szakképzést, mert máshová nem vették fel.

Az NSZFH pályakövetési felmérése, vizsgálta, hogy miért választják a diákok a szakképzést. A legtöbben azért, mert itt olyat tanulhatnak ami érdekli őket. (Diagram: Canva)

A pályakövetési felmérés háttere

A pályakövetést jogszabályi kötelezettség alapján az NSZFH mint működtető végzi. A pályakövetés során kétféle adatgyűjtés zajlik: egyrészről adminisztratív adatok összekapcsolása (adatintegrációs modul) másrészről pedig kérdőíves, kutatási adatok (kérdőíves modul) gyűjtése valósul meg. A pályakövetési felmérés célja, hogy megismerjék a szakképzésben tanulók, milyen motivációval érkeznek, mennyire elégedettek a képzésükkel, továbbá, hogy a képzés befejezése után, milyen terveik vannak.

A kérdőíves vizsgálat kísérleti felmérése 2021 júniusában zajlott le. A megszerzett tapasztalatok beépítése után az első éles vizsgálat 2022 májusában zárult le.

Az Oktatási Hivatal adatai alapján 2022-ben a technikum volt a legnépszerűbb iskola a 9. évfolyamra jelentkezők körében. A pályaválasztás előtt álló tanulók közel 43 százaléka választotta az ötéves technikusi képzést.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.