Merre tovább? – a technikumi képzés előnyei

Szerző: | 2023. november. 21. | Iskolák

szófelhő technikumi képzés

Az Oktatási Hivatal által közzétett felvételi adatok azt mutatják, hogy az elmúlt években a legtöbb nyolcadikos a technikumi képzésben tanult tovább. Tavaly közel 34 ezer nyolcadikos döntött a technikum mellett, amely a pályaválasztás előtt álló tanulók közel felét érintette. Miért érdemes ezt az iskolatípust választani? Cikkünkben a technikumi képzés nyújtotta lehetőségeket szeretnénk megosztani veletek.

A 2020-ban átalakított új iskolai rendszerű szakképzésben választható két iskolatípus közül az egyik a technikum. A technikumi szintű oktatás sokak számára a minőségi szakmai képzést jelképezi napjainkban is, így hívószó lehet a tanulóknak és azoknak a szülőknek is, akiknek gyermeke pályaválasztás előtt áll.  

A technikumi képzés struktúrája

A technikumi képzés 5 éves. Nevében jelzi a végzettséget, mivel ebben az intézmény típusban végzett tanulók technikusok lesznek.

A technikumban tanuló diákok a technikum első két évében ágazati alapoktatásban részesülnek, amelynek során lehetőségük van az adott ágazat alapos megismerésére. Tanulmányuknak ebben a szakaszában havi ösztöndíjban részesülnek. Az első két évben minden tanuló 8 ezer forint általános ösztöndíjat kap.

Szakmát két év után, az ágazati alapvizsga után kell választani, amely megalapozottabb döntést tesz lehetővé a tanulóknak.

Az első két év ágazati ismereteket nyújtó képzés és a szakmaválasztás után kezdődik a duális képzés, amelynek keretében a választott szakmához kapcsolódó gyakorlati ismereteket a tanulók cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatják el.

Ebben a képzési ciklusban a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulókat. A duális képzésben részt vevők a minimálbér 43-72 százalékára számíthatnak, így havi munkabérük akár 168 ezer forint is lehet.

A technikumi képzés végén négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga után a tanulók két végzettséget igazoló bizonyítványt is szereznek. Egyrészt megkapják az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettségét igazoló oklevelet is.

A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek – szakmai vizsgájuk eredményének függvényében – azonos ágazaton belül továbbtanulhatnak a felsőoktatásban és diplomát szerezzenek.

Gimnázium vagy technikum?

A technikumi képzés a gimnázium és a szakmatanulás lehetőségét egyesíti. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban tanulják a diákok, mint a gimnáziumban. Viszont a technikumban tanuló diákok a közismereti tantárgyak mellett elméleti és gyakorlati szakmai oktatást is kapnak.

Azok a pályaválasztás előtt nyolcadikosok, akik az érettségi mellett szakmát is szeretnének szerezni érdemes ezt az iskolatípust választaniuk.

Szakirányú továbbtanulás esetén a technikumban végzett tanulók a felsőoktatási felvételi eljárásban is jelentős előnyhöz jutnak. Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják, és felsőoktatási tanulmányaik során kreditbeszámításra van lehetőségük.

Pályakezdési juttatással támogatják a szakmát szerzőket

A fenti lehetőségek mellett az új szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás, amelynek célja a szakmát szerző fiatalok támogatása.  A sikeres szakmai vizsgázó diákok, vizsgaeredményük alapján 150 ezer és 300 ezer forint pályakezdési juttatásban részesülhetnek. Az egyszeri pályakezdési juttatást tanulmányaik eredményes befejezését követően egyösszegben kapják meg a fiatal szakemberek. A kezdő tőkével szakmai karrierjük beindításához szeretne hozzájárulni a kormány. 

A legjobb technikumi képzések

Melyik intézménybe érdemes jelentkezni? Az ágazati érdeklődés mellett számos tényező befolyásolhatja, hogy végül melyik intézményt választják a diákok. Tavaly az IKK első alkalommal készítette el a 100 legjobb technikum rangsorát, amely segítheti a továbbtanulás előtt állókat a döntésben. A legjobb iskolákat tartalmazó lista, az adott intézményben tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. A teljes rangsor itt érhető el.

Második helyen az 1986-ban alapított paksi Energetikai Technikum és Kollégium végzett. Az intézmény elsődlegesen az atomerőmű és a villamosenergia-ipar igényeire épülő képzéseket indít, de a gazdaság más területein is jól konvertálható, piacképes szakmákat biztosít az itt végzőknek.  A Paksi Atomerőmű bázisiskolájának igazgatójával készített interjúnk lentebb olvasható.

A szerzőről:

Oláh Erika
Széleskörű tapasztalatot szerzett a hazai oktatási rendszer működéséről. Részt vett az oktatás, a szakképzés területeinek fejlesztésében. Kiemelten fontosnak tartja a továbbképzéseket, a gyermekkori fejlesztéseket, a készségek fejlesztését. Elhivatott abban, hogy az oktatásban résztvevők olyan gyakorlati tudást szerezzenek, amelyet a mindennapi tevékenységeik során alkalmazni tudnak. Mottója: Közös jövőnk alapja a ma gyermekeinek fejlesztése.