Ágazati szülői értekezletek – a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége

Szerző: | 2023. november. 11. | Fősodor

A képen a CSKIK pályaorientációs foglalkozása látható.

Különleges pályaorientációs programok érhetők el a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara (CSKIK) szervezésében. Már korábban is írtunk arról cikket, hogy újfajta megközelítéssel, úgynevezett ágazati szülői értekezlettel népszerűsíti a szakmaválasztást a CSKIK. A kamara nagy jelentőséget tulajdonít az általános iskolás tanulók és szüleik informálására a továbbtanulási lehetőségekről, a megváltozott szakképzési rendszerről és a tudatos iskolakeresés folyamatáról egyaránt. A pályaorientáció során az a legfontosabb, hogy a tanulók, a pedagógusok és a szülők szélesebb rálátást nyerjenek a szakképzés egészére és a különböző ágazatokra, illetve az alapszakmákra.

Erről a témáról Medovárszkyné Szeles Zitával, a CSKIK pályaorientációs tanácsadójával beszélgettünk.

Mikor indultak el az ágazati szülői értekezletek?

A továbbtanulással kapcsolatos megfelelő döntés előkészítése érdekében már a tavalyi évben elindítottuk a rendhagyó, ágazatokat bemutató szülői értekezlet programsorozatot.

Mi történik egy ágazati szülői értekezleten, hogyan kell ezt elképzelni?

A hitelesség érdekében az ágazati szülői értekezleteken mindig egy-egy ágazat sikeres, elismert szakemberét kérjük fel előadóként, hogy mutassa be és népszerűsítse azt az ágazatot, amelyben tevékenykedik.

A rendezvények fő célja, hogy az egyes szakmák képviselői közvetlenül mutassák be életútjukat, mondják el saját tapasztalataikat, az adott ágazatban rejlő lehetőségeket és kihívásokat ismertetve. Ez hiteles módja annak, hogy a fiatalok figyelmét felkeltsük az adott ágazat iránt.

Kiknek szólnak ezek az ágazati szülői értekezletek?

A kamarai ágazati szülői értekezletekre az általános iskolák 6. és 7. osztályos tanulóit és szüleiket szoktuk meghívni. Azért is rendhagyó az esemény, mert a szülő mellett a tudatos pályaválasztás érdekében a diák is részt vehet az érdeklődési körének megfelelő ágazatot bemutató rendezvényen, így később együtt, családi körben tudják kiértékelni azt, hogy a választott szakterület megfelelő lesz-e.

Hol zajlanak ezek a szülői értekezletek?

A rendezvények minden esetben a CSKIK székházának nagyelőadó termeiben kerülnek megrendezésre. Mindenkit szívesen látunk, és a részvétel minden esetben ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

Mi a helyzet azokkal a tanulókkal, akik nem, vagy csak nehezen juthatnak el a CSKIK székházába?

Számos általános iskolával működök együtt a munkám során, és törekszünk arra, hogy a kistelepüléseken, falvakban élő iskolákat, hátrányos helyzetű gyerekeket is elérjük. Nekik is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a kamara pályaorientációs programjaiban részt vegyenek. Hisszük, hogy az eszközrendszerünkkel lehetőséget tudunk biztosítani a falusi iskolákban tanuló gyerekeknek is arra, hogy információkat, benyomásokat, élményeket szerezzenek a szakképzés, a szakmák, a munka világáról.

Ezen iskolákban az intézményvezetőkkel és a pályaorientációért felelős személyekkel is partneri kapcsolatot alakítottam ki, így fel szoktak kérni továbbtanulást támogató osztályfőnöki órák megtartására, ahol az osztályoknál módomban áll felmérni, hogy mely ágazatok népszerűek és melyek bemutatására lenne igény. Az ágazati szülői értekezletek mellett tehát az általános iskolákban is tartok hagyományos, pályaválasztási szülői értekezleteket, ahol az átalakult szakképzés rendszerében rejlő új lehetőségeket mutatom be az érdeklődő szülőknek.

Mennyire nyitottak a szülők a pályaorientációs programokra?

A szülők és a tanulók eléréséhez elengedhetetlen az oktatási intézményvezetők és a pályaorientációért felelős pedagógusok és osztályfőnökök együttműködése. A tanulók körében nagyon népszerűek a Csongrád – Csanád vármegyében megvalósuló pályaorientációs programok.

Úgy tapasztaltam, hogy ezeken a rendezvényeken a személyes beszélgetések által tudjuk a leghatékonyabban elérni a fiatalokat. A pályaorientációs osztályfőnöki órákon pedig interaktívan lehet a legjobban kommunikálni a tanulókkal a jövőjüket érintő kérdésekben. Emellett – a mai digitális alapú világban – nagy népszerűségnek örvendenek az interaktív programelemek.

Milyenek ezek az interaktív elemek?

Három fő interaktív elemmel készülünk a pályaválasztás előtt álló fiataloknak. A digitális világ fejlődése miatt a CSKIK a “Virtuális szemmel a szakmák világában” programelemmel készül a gyerekeknek, amely során a virtuális világban – egy VR szemüveg – segítségével próbálhatják ki a gyerekek a szakmákat. Emellett népszerű programelem „Az én utam” nevű pályaorientációs társasjáték, illetve hasznos eszköz

„Az egyes szakmák egészségügyi kizáró vagy korlátozó tényezői” elnevezésű foglalkozás egészségügyi kiadvány, amely a kamara gondozásában készült el.

Gondolom, hogy a mai gyerekeket elsősorban a VR készülék nyűgözi le.

Igen, a gyerekek nagyon szeretik a “Virtuális szemmel a szakmák világában” programelemünket. Az élményalapú tanácsadás pilléreként, pályaorientációs osztályfőnöki órák keretében, valamint a pályaorientációs napokon lehet kipróbálni a VR szimulátort, amely segíti a döntés előtt állókat a szakképzés és a szakmák minél alaposabb megismerésében.

A jelen kor kihívásainak eleget téve a digitális technika felhasználásával a tanulók virtuális szemüveggel tekinthetnek be a szakmák világába. Az eszközzel és a konzolokkal nyolc különböző foglalkozási területen próbálhatják ki magukat a fiatalok az élethű virtuális térben. Többek között a turizmus-vendéglátás ágazatban, az elektronika-elektrotechnika ágazatokban, a kreatív ágazatban, az épületgépészet ágazatban vagy éppen az egészségügy ágazatban nagy segítség a VR szemüveg. Egy alapszakma virtuális megismerése nyolc percet vesz igénybe, és jelenleg tényleg ez az egyik legnépszerűbb pályaorientációs programeleme a kamarának.

Hogyan képzeljünk el egy pályaorientációs társasjátékot?

Pályaorientációs tanácsadóként mentori hozzáállással koordinálom a pályaorientációs társasjáték menetét a pályaválasztási rendezvényeken és a pályaorientációs osztályfőnöki órákon. Ezt a folyamatot támogatja „Az én utam” pályaorientációs társasjáték, amelyet az Euroguidance Magyarország Központ fejlesztett azzal a céllal, hogy segítse a fiatalokat a döntéshozatali készségek, valamint a stratégiai és kritikus gondolkodás gyakorlásában.

A játék során a szereplők a pályaválasztás különböző szakaszain (tanulás, álláskeresés, munka világa és pályamódosítás) haladnak keresztül, de nem csak a saját útjukat kísérhetik figyelemmel, hanem más résztvevőkét is.

És miért hasznos a foglalkozás egészségügyi kiadvány olyan gyerekeknek, akik még a szakmaválasztás előtt állnak?

Ahhoz, hogy valaki felelősen dönthessen a szakmaválasztás során, ismernie kell a kizáró tényezőket is. „Az egyes szakmák egészségügyi kizáró vagy korlátozó tényezői” elnevezésű foglalkozás egészségügyi kiadvány abban segít, hogy az összes ágazatban szakmánként sorolja fel azokat az egészségügyi kizáró vagy korlátozó betegségeket, amelyek nem teszik lehetővé bizonyos szakmák elsajátítását.

Ez a kiadvány az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) alap szakmajegyzékét egészíti ki. A tanulók, illetve a szüleik így minden alapszakmára vonatkozóan meg tudják nézni, hogy a választott ágazat tekintetében egészségügyi szempontból nincs-e kizáró oka a szakma megszerzésének.

A kiadvány a relevánsabb kizáró/korlátozó tényezőket, csak az adott szakma esetén leggyakrabban nehézséget okozó, mérlegelendő egészségügyi szempontokat tartalmazza. Fontos hangsúlyozni, hogy a kiadvány csak tájékoztató jellegű információkat nyújt, nem használható hivatkozásként a szakmára való egészségügyi alkalmasság orvosi engedélyezésekor.

Melyek a legnépszerűbb szakmák Csongrád – Csanád vármegyében?

Azt látjuk, hogy – hasonlóan az ország többi területéhez – vármegyénkben is az informatika és távközlés a legkiemelkedőbb terület, majd ezt követik a gazdálkodás és menedzsment, a turizmus-vendéglátás, az elektronika, illetve az elektrotechnika ágazatok alapszakmái.

Csongrád-Csanád vármegyében mely szakmákban értek el kiemelkedő sikereket a tanulók?

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen a divatszabó – női szabó szakmairányon, kőműves és villanyszerelő, épületvillamosság szakmairányokban dobogós helyezést értek el a tanulóink. Az Országos Szakmai és Tanulmányi Versenyen pedig a mechatronikai technikus, műszaki informatikus, automatikai technikus, gyártástechnika szakmairány, erősáramú elektrotechnikus, kozmetikus technikus, vendéglátásszervező szakmákban lettek dobogósok a vármegyében tanuló fiatalok.

Ezek nagyon szép eredmények. Hol lehet találkozni a CSKIK szakembereivel, ha valaki szeretne részt venni a pályaorientációs programjaikon?

Ahogy már mondtam, az osztályfőnöki órák keretében pályaválasztási tájékoztatást és csoportos pályaorientációs foglalkozásokat biztosítunk az érdeklődők számára. Emellett részt veszünk az iskolai pályaorientációs napok szervezésében, lebonyolításában, a cég- és üzemlátogatásokon, a szakképző intézményekben található tanműhely látogatásokon.

A szakmaválasztás előtt álló tanulóknak, osztályoknak lehetőségük van pályaválasztási tanácsadást kérni, amely külső szakértők bevonásával történik. De a programjaink elérhetők a Robotika szakkörök és táborok 1-8 osztályos tanulói részére, valamint a nyári táborokban is. Ezek a programok ingyenesek, a kamara a saját forrásaiból biztosítja a részvételt.

Ha érdekelnek a hazánkban tanulható szakmák, akkor teszteld a tudásod, és töltsd ki a kvízünket, amelyből megtudhatod, hogy melyek a leggyakrabban oktatott szakmák,

A szerzőről:

Szakmát Szerzek
A Szakmát Szerzek! szerkesztőségének célja a hazai szakképzés presztizsének valós erősítése, például sikertörténetekkel, tudományos elemzésekkel a témában. A weboldalon helyet kapnak a szakképzést érintő aktualitások, hírek, valamint a friss kutatási eredmények ismertetései, munkaerőpiaci adatok egyaránt.